Accounting News
Zobacz pozostałe wpisy

Badanie sprawozdania finansowego spółki przekształcanej

01-03-2015
Ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330, z późn. zm.) zawiera odrębne regulacje dotyczące badania sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSR. W myśl art. 64 ust. 3 ww. ustawy badaniu [...]