Accounting News
Zobacz pozostałe wpisy

Fiskus będzie karał za brak sprawozdania

08-04-2015
W tym roku po raz pierwszy za niezłożenie do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego grozi grzywna. Może być nałożona na członków zarządu albo inne osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe i rachunkowe.