Accounting News
Zobacz pozostałe wpisy

Określenie jednostki mikro zgodnie z Ustawą o rachunkowości

01-12-2015
W dniu 5 września 2014 roku dokonano zmiany ustawy o rachunkowości (Ustawa z dnia 29 września 1994 r. - Dz.U.2013.0.330 z późn. zm., dalej: „ustawa”) wprowadzając do niej pojęcie jednostki mikro, która na podstawie [...]