Accounting News
Zobacz pozostałe wpisy

Wymogi dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych przez spółki partnerskie

21-08-2015
Wszelkie regulacje znajdujące się w ustawie z 1994 r. o rachunkowości, a dotyczące warunków formalnych jakie musi spełnić sprawozdanie finansowe powinny mieć odpowiednie zastosowanie do sprawozdania finansowego sporządzanego [...]