Accounting News
Zobacz pozostałe wpisy

Zamknięcie ksiąg rachunkowych w spółce przejmowanej

03-08-2015
Gdy do przejęcia spółki dochodzi metodą łączenia udziałów nie powstanie obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki przejmowanej, tożsamy z zakończeniem roku obrotowego tejże spółki (art. 8 ust. 6 u.p.d.o.p.) [...]