Doradztwo procesowe Jesteśmy bezpośrednim partnerem producentów oprogramowania klas ERP. Podsiadamy kompetencje oraz dedykowane zespoły planistyczno-wdrożeniowe w obszarze budowy Centrów Usług Wspólnych (CUW)

Adakta BPM

Ad Akta BPM - jeden system - wiele procesów

System Ad Akta BPM jest specjalistyczną platformą do zarządzania dokumentacją w firmie. Wspiera pracę na kilku płaszczyznach działania przedsiębiorstwa:

  • obszar archiwum - pomaga w bezpiecznym przechowywaniu i udostępnianiu dokumentów w wersji elektronicznej
  • obszar kancelaria - wspiera pracę kancelarii i sekretariatów zapewniając pełną kontrolę nad obiegiem wysyłanej i otrzymywanej korespondencji
  • obszar dokument - zapewnia efektywne zarządzanie obiegiem każdego dokumentu w organizacji
  • obszar workflow - automatyzuje kluczowe obszary biznesowe oraz usprawnia i optymalizuje obieg dokumentów w przedsiębiorstwie.Korzyści dla klientów:

  • poprawa efektywności biznesu – standaryzacja procesów w organizacji
  • podniesienie jakości i kontroli procesów
  • skrócenie czasu realizacji procesów
  • eliminacja wąskich gardeł w organizacji.