Administracja publiczna
Profil klienta
Impel Business Solutions - Eksperci do Usług

Administracja publiczna

PROPONOWANY ZAKRES WSPÓŁPRACY

Posiadając wyspecjalizowane kadry Impel Business Solutions oferuje:

 • budowa lub centralizacja CUW
 • obsługa kadr i płac: dokumentacja kadrowa, obsługa zobowiązań ZUS, raporty i sprawozdania
 • usługi księgowe i finansowe: księgi rachunkowe, sprawozdawczość, deklaracje podatkowe
 • doradztwo podatkowe: przeprowadzenie centralizacji rozliczeń VAT dla gmin oraz powiatów i ich jednostek / zakładów budżetowych z uwzględnieniem: stworzenia procedur obiegu informacji i dokumentów, instrukcji, zarządzeń, materiałów szkoleniowych; weryfikację i przygotowywanie wniosków interpretacyjnych; przeglądy podatkowe zmierzające do odzyskania nadpłaconego podatku; opinie podatkowe; reprezentację przed organami podatkowymi oraz sądami; dedykowane warsztaty i szkolenia dla pracowników; bieżące doradztwo podatkowe
 • zarządzanie dokumentacją: archiwizacja, przechowywanie, niszczenie, digitalizacja
 • work flow dokumentacji

CASE STUDY

KLIENT:

podmiot podległy gminie; prowadzi działalność sportowo- rekreacyjno-edukacyjną w postaci: wynajmu urządzeń i nieruchomości, organizacji imprez sportowych, udostępnienia i zarządzanie pływalnią i  lodowiskiem oraz działalność oświatowa i rozrywkowa

ZAŁOŻENIA BIZNESOWE:

 • eliminacja czynników  i zagrożeń, jakie zostały stwierdzone w obszarze prowadzenia kadr i płac 
 • eliminacja ryzyk, uporządkowanie dokumentacji i poprawności naliczeń oraz stosowanych rozwiązań wynikających z przepisów wewn. 
 • terminowa realizacja zadań
 • rzetelność działań
 • możliwość konsultacji  i oceny wybranych rozwiązań

ROZWIĄZANIE IMPEL BUSINESS SOLUTIONS:

 • badanie prawidłowości prowadzenia kadr i płac (audyt) w okresie V-VI 2015 r.; wynik audytu miał był decydujący o wydzieleniu usługi
 • obsługa kadrowo-płacowa  pracowników i innych osób zatrudnionych u klienta na podstawie umów cywilnoprawnych w tym osoby otrzymujące wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie
 • opracowanie dokumentacji  kadrowej obejmującej : Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, Regulamin Organizacyjny
 • obsługa kadrowo-płacowa wykonywana na systemie i w siedzibie Klienta

EFEKT WDROŻENIA:

 • uporządkowanie dokumentacji kadrowo-płacowej
 • usprawnienie procesów obsługi w obszarze HR
 • zmniejszenie kadr HR