Aktualności sprawdź najnowsze informacje i dowiedz się co u nas słychać

Aktualności

Zobacz pozostałe wpisy

Bieżąca obsługa kadrowo-płacowa

01-02-2013

Spółka Impel Business Solutions zajmuje się m.in. obsługą  kadrowo-płacową Grupy Kapitałowej Impel jak również klienta zewnętrznego. Pion Operacyjny Impel Business Solutions skutecznie wspiera swoich klientów w kompleksowej obsłudze kadrowo-płacowej. Wypracowany profesjonalizm firmy potwierdza Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008. Impel Business Solutions (dawniej jako Impel HR Service) w latach  2009, 2010, 2011 otrzymał tytuł Lidera Rynku w zakresie jakości usługi kadrowo-płacowej.

Firmy, które pragną skupić się na strategicznej działalności, przekazując cześć obowiązków i zadań z obszaru kadrowo-płacowego doświadczonym specjalistom. W Pionie  Operacyjnym zatrudniamy ponad 150 specjalistów z różnych dziedzin HR. Obsługę prowadzimy w 15-tu oddziałach na terenie całej Polski. Doskonale rozumiemy potrzeby pracodawców, a także problemy, z jakimi przychodzi im się zmagać w obecnych warunkach rynkowych. Wieloletnia praktyka oraz profesjonalna obsługa, pozwala naszym klientom skoncentrować się na aktywności stanowiącej podstawę ich biznesu. Dzięki wykwalifikowanym specjalistom i dobrej organizacji pracy każdego miesiąca obsługujemy ponad 68 000 osób na terenie całego kraju. Łączymy wiedzę i umiejętności kadry z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi. Swoim klientom proponujemy obsługę na oprogramowaniu Probit lub SAP.

Dokładamy wszelkich starań, aby stale poszerzać naszą wiedzę i kwalifikacje, a tym samym oferować naszym klientom jakość na najwyższym poziomie. Nasze doświadczenie opiera się na długoletnim stażu, wciąż aktualizowanej znajomości przepisów prawa i bieżącym uczestnictwie w kursach z prawa pracy.  Jako profesjonalista gwarantujemy postępowanie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa pracy oraz ponosimy pełną odpowiedzialność za ewentualne uchybienia. Dajemy pełną gwarancję stosowania najwyższych standardów ochrony i bezpieczeństwa danych oraz pełnej dyskrecji dotyczącej danych wrażliwych (poufność wynagrodzeń). W ramach obsługi proponujemy: usługę kadrową,  ,kadrowo-płacową, płacową oraz szereg innych czynności np. audyty kadrowo-placowe, prowadzenie akt osobowych w formie elektronicznej tzw. e-kartoteka, jak również obsługę dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Kompleksowo przejmujemy od naszych klientów wszystkie dotychczasowe obowiązki związane z administrowaniem wynagrodzeniami i dokumentacją kadrową, zarówno pracowników, jaki i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Przejmujemy obowiązki działu kadr związane z:

 1. prowadzeniem dokumentacji kadrowej, ewidencji absencji, badań okresowych, szkoleń BHP,
 2. sporządzaniem dokumentów kształtujących stosunek pracy, raportów związanych z działalnością kadrową klienta,
 3. ustalaniem uprawnień do urlopów oraz wypłaty odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów, nagród jubileuszowych,
 4. dostarczeniem danych i udzielaniem wyjaśnień w sprawach objętych świadczoną usługą w toku kontroli PIP - u, ZUS - u, PFRON - u,
 5. sporządzanie i przekazywanie sprawozdań do GUS,
 6. raportowanie dla klienta.

Przejmujemy następujące funkcje działu płac:

 1. naliczanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom; należnych składek oraz podatków dochodowych,
 2. ustalanie uprawnień do należnych zasiłków przysługujących pracownikom,
 3. sporządzanie rozliczeń z ZUS-em , US-ym, i PFRON-em,  przekazywanie do właściwych urzędów,
 4. prowadzenie m.in. kartotek zarobkowych i zasiłkowych,
 5. dostarczenie danych i udzielanie wyjaśnień w sprawach objętych świadczoną usługą w toku kontroli ZUS i US, PFRON,
 6. raportowanie dla klienta.

Dodatkowo przejmujemy na siebie realizację następujących zadań, związanych z obsługą kadrowo - płacową:

 1. prowadzenie dokumentacji w ramach stosunków cywilnoprawnych,
 2. naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac z funduszu bezosobowego,
 3. sporządzanie w uzgodnionej formie, przelewów oraz dokumentów wypłat kasowych rozliczanie z ZUS i US,
 4. dostarczanie danych i udzielanie wyjaśnień w sprawach objętych świadczoną usługą w toku kontroli ZUS i US,
 5. raportowanie dla Klienta.

Dzięki współpracy z Impel Business Solutions zyskują Państwo dostęp do najnowszej wiedzy doświadczonych specjalistów oraz do nowoczesnych technologii informatycznych. Gwarantują one bezpieczeństwo prawne wynikające ze znajomości aktualnych przepisów prawa oraz najnowszych interpretacji wydawanych przez właściwe organy państwa. Podstawą realizacji zadań kadrowo-płacowych przez naszą spółkę jest umiejętność połączenia wysoce specjalistycznej wiedzy, wieloletniego doświadczenia pracowników oraz możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych.

Nasze atuty:

 1. wykwalifikowany zespół specjalistów,
 2. nowoczesne technologie informatyczne,
 3. gwarancja profesjonalnej obsługi na najwyższym poziomie.

Beata Dzik
Dyrektor Usług Wspólnych - Dyrektor Centrum Kadrowo-Płacowego
Impel Business Solutions