Aktualności sprawdź najnowsze informacje i dowiedz się co u nas słychać

Aktualności

Zobacz pozostałe wpisy

BIG najlepszym sposobem na sprawdzenie kontrahenta

08-11-2016

Zawarcie transakcji z nierzetelnym partnerem biznesowym może skończyć się utratą płynności finansowej, nieprzewidzianymi kosztami i spędzaniu cennego czasu na windykacji należności. W Polsce jest tylko jeden wysoce skuteczny sposób na sprawdzenie kontrahenta. To Rejestr Dłużników Biura Informacji Gospodarczej.

W biznesie najważniejsze jest zaufanie. Przedsiębiorcy, którzy chcą poszerzać swoją działalność, zwykle decydują się na współpracę ze sprawdzonymi partnerami, z którymi wypracowali wzajemne zaufanie w oparciu o liczne transakcje i zrealizowane umowy.

Współpraca z nieznanym dotąd partnerem

Najprostszymi i najbardziej popularnymi metodami w tej sytuacji są: wywiad środowiskowy i opinia środowiskowa. Często stosowaną metodą jest również prośba o udostępnienie zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami do ZUS i do Urzędu Skarbowego, ale to czasochłonna procedura. Najbardziej skutecznym i wiarygodnym narzędziem z konkretnymi danymi jest weryfikacja potencjalnego partnera w Rejestrze Dłużników Biura Informacji Gospodarczej.

Biuro Informacji Gospodarczej

Zgodnie z Ustawą o BIG, Biuro przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu dla osób i firm. W BIG znajdują się zarówno informacje o zaległościach przeterminowanych ponad 60 dni w wysokości co najmniej 500 zł, jak i informacje o terminowych płatnościach.

BIG InfoMonitor

Decydując się na BIG InfoMonitor, zostaje nam umożliwiony dostęp do baz Biura Informacji Kredytowej (BIK) oraz Związku Banków Polskich. Jest to baza wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki. Informacja o kredytach i nieterminowych spłatach jest niezwykle istotna, zwłaszcza biorąc pod uwagę hierarchię płatności przedsiębiorstw.

Hierarchia płatności przedsiębiorstw

Hierarchia ta wskazuje, że zobowiązania wobec kontrahentów są spłacane w ostatniej kolejności. Jeśli więc okaże się, że firma będzie miała problemy ze spłatą zobowiązań do budżetu Państwa, lub spłaty kredytów, mało prawdopodobnym jest, by spłacała zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Ryzyko transakcji z nierzetelnym kontrahentem jest ogromne. Podpisanie kontraktu, a konsekwentnie dostawę usług czy też produktów naraża przedsiębiorcę na utratę płynności finansowej. Dodatkowo naraża na koszty i czas, który musi przedsiębiorca poświęcić na wysyłanie wezwań, blokowanie dostaw, czy też obsługę windykacyjną.

Ewa Łosik Swoboda, Katarzyna Zielonka, Impel Business Solutions
Pełna wersja artykułu: finanse.egospodarka.pl