Aktualności sprawdź najnowsze informacje i dowiedz się co u nas słychać

Aktualności

Zobacz pozostałe wpisy

Dobry system IT w obsłudze kadrowo – płacowej ułatwieniem dla przedsiębiorców

12-04-2013

W ostatnich latach rola polskich działów HR uległa zmianie w porównaniu z poprzednimi latami.  Kryzys na rynku europejskim i światowym spowodował iż firmy ,a co za tym idzie poszczególne działy, zaczęły dostosowywać się do pojawiających się trendów i specyfiki rynku.

Coraz częściej zaczęto wdrażać oprogramowanie komputerowe mające na celu zredukowanie kosztów działania tradycyjnych kadr i płac, a jednocześnie usprawnienie przebiegu informacji w firmach.

W Polsce duże przedsiębiorstwa z zachodnim kapitałem lub powiązane z zachodem już dawno zauważyły iż poprzez wydzielenie do firmy zewnętrznej poszczególnych działów niezwiązanych bezpośrednio z właściwą działalnością firmy są w stanie pozyskać znaczne oszczędności. Co więcej poprzez dobry system informatyczny  mogą zredukować koszty jeszcze bardziej. Wdrożenie systemu HR wymaga jednak dużej wiedzy, zarówno merytorycznej, która ważna jest na etapie wyboru oraz późniejszego testowania systemu, ale również umiejętności koncepcyjnego podejścia do wdrażanego systemu informatycznego, które umożliwi wprowadzenie w Spółce nowych rozwiązań organizacyjnych. Dodatkowo zbadanie, przeanalizowanie i dokonanie wyboru właściwego oprogramowania wymaga czasu i nakładów pieniężnych. Fakt, w perspektywie długoterminowej jest to opłacalne, jednak nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić - podkreśla Anna Makuszyńska – Dyrektor ds. Kadr w Impel Business Solutions. Wysokie koszty wdrożenia oraz późniejszego utrzymania systemu HR, stanowią jeden z istotniejszych spośród wszystkich argumentów przemawiających za skorzystaniem  z outsourcingu w tym obszarze.

Podstawową zaletą wprowadzenia outsourcingu kadrowo – płacowego jest przede wszystkim aktualny dostęp do informacji i wiedzy specjalistów, których nie trzeba zatrudniać na stałe.  Klient nie musi zajmować się śledzeniem bieżących przepisów i uaktualnianiem danych na potrzebę rozliczeń i składanych raportów. Otrzymuje gotowy produkt w postaci dokumentu czy zestawienia, a odpowiedzialność  za prawidłowość przetworzenia danych spoczywa na firmie zewnętrznej.

W portfelu naszych Klientów posiadamy firmy zróżnicowane wielkościowo poczynając od małych firm zatrudniających kilkanaście osób aż do dużych podmiotów, w których zatrudnienia kształtuje się na poziomie kilku tysięcy osób.  W praktyce często rozpoczynamy współpracę z firmami, które właśnie stanęły przed koniecznością wdrożenia nowego systemu HR i w wyniku przeprowadzonej analizy rynku w zakresie wdrożenia nowego oprogramowania, zdecydowały się na skorzystanie z outsourcingu – zaznacza Anna Makuszyńska.

Firmy cenią sobie w dużej mierze elastyczność rozwiązania oraz możliwość otrzymania potrzebnych danych bez względu na miejsce w jakim się znajdują poprzez Internet.

Pomimo licznych zalet pełnego outsourcingu na polskim rynku zauważalna jest tendencja do outsourcowania usługi płacowej – funkcje kadr wydzielane są mniej chętnie. Nie oznacza to jednak, że outsourcing kadr jest zjawiskiem pomijalnym, a wręcz w przypadkach braku systemu informatycznego do obsługi kadrowo-płacowej w danej organizacji, firmy najczęściej decydują się na pełen outsourcing kadrowo-płacowy.

Anna Makuszyńska
Dyrektor Ds. Kadr
Impel Business Solutions