Aktualności sprawdź najnowsze informacje i dowiedz się co u nas słychać

Aktualności

Zobacz pozostałe wpisy

Dolnośląscy przedsiębiorcy przygotowują się do nadchodzących zmian podatkowych, czyli doradcy podatkowi IBS szkolą w Zachodniej Izbie Gospodarczej

30-11-2017

27 października br. sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o  zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Celem zmian jest dalsze uszczelnianie systemu podatkowego. 

Aktualna i trudna tematyka spotkania przyciągnęła w ostatni czwartek listopada do Zachodniej Izby Gospodarczej rzeszę blisko 40 lokalnych przedsiębiorców, którzy chętnie zadawali pytania dotyczące m.in. kwalifikowania kosztów licencji czy rozliczania strat. Uczestnicy to w głównej mierze przedstawiciele działów księgowych, dla których poprawność rozliczeń podatkowych jest podstawą stabilności finansowej w biznesie.

Przedsiębiorcy już teraz muszą myśleć o dostosowaniu się do nowych wymogów, gdyż ich zakres jest naprawdę szeroki jak np.: wyrodrębnienie dwóch źródeł przychodu, przychody i koszty z obu źródeł będą rozliczane odrębnie oraz stawka podatku dla obu źródeł wyniesie 19%; ograniczenie kosztów finansowania dłużnego i ograniczenia zaliczenia w KUP niektórych usługi niematerialnych; rozszerzenie małej klauzuli antyabuzywnej; zmiany w zakresie Podatkowej Grupy Kapitałowej; zmiany w podatku od nieruchomości komercyjnych; podniesienie stawki podatku od najmu prywatnego powyżej dochodu 100 tys. zł; split payment czyli mechanizm podzielonej płatności . Wśród zmian pojawiły się również takie, które są korzystne dla podatnika: brak obowiązku zapłaty zaliczek przy niskich dochodach i zwiększenie jednorazowej wartości amortyzacji środka trwałego do 10.000 zł, a takze wyższa kwota wolna od podatku - 8 tys zł. 

Doradcy podatkowi Impel Business Solutions szczegółowo przedstawili zakres zmian i chętnie dzielili się swoją wiedzą.