Aktualności sprawdź najnowsze informacje i dowiedz się co u nas słychać

Aktualności

Zobacz pozostałe wpisy

Dotacje na finansowanie projektów w obszarze medycyny w latach 2014-2020

06-12-2015

Impel Business Solutions zaprasza na szkolenie organizowane we współpracy z Agencją Rozwoju Innowacji S.A. Poprowadzi je doświadczony ekspert, członek zarządu Agencji Rozwoju Innowacji S.A. – Tomasz Kurek.

Poruszone tematy nie tylko wprowadzą uczestników w programy krajowe na najbliższe lata, zaprezentowane zostaną bliżej projekty dedykowane obszarowi medycyny, czyli Programy Operacyjne Wiedza Edukacja Rozwój oraz Inteligentny Rozwój. Ponadto uczestnicy pozyskają wiedzę z zakresu finansowania projektów badawczych w medycynie w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Programu Horyzont 2020. Poznają też skuteczne metody tworzenia biznesplanów przy wykorzystaniu wsparcia ze środków zewnętrznych i dowiedzą się, jak przygotowuje się wnioski o dofinansowanie.

Bezpłatne szkolenie odbędzie się 8 grudnia 2015 r. w Centrum Konferencyjnym Zachodniej Izby Gospodarczej we Wrocławiu.

Tematyka, która będzie podejmowana:

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej i programy krajowe w latach 2014-2020. Charakterystyka funduszy strukturalnych i innych działań pomocowych

 • charakterystyka funduszy i działań strukturalnych Unii Europejskiej;
 • przedstawienie zasad aplikowania o środki zewnętrzne i prowadzenia projektów unijnych/krajowych;
 • przegląd dostępnych programów międzynarodowych, krajowych i regionalnych w okresie 2015-2020.

Fundusze europejskie na projekty w obszarze medycyny. Projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 • zaprezentowanie obecnych i przyszłych konkursów i działań w ramach PO WER (szkolenia, doradztwo, podnoszenie kompetencji, oferowanie nowych usług medycznych, współpraca i partnerstwo);
 • przedstawienie możliwości dotacyjnych w ramach PO IR (inwestycje w projekty innowacyjne, infrastrukturę i sprzęt medyczny, nowe technologie).

Finansowanie projektów badawczych w medycynie w ramach projektów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Programu Horyzont 2020

 • charakterystyka projektów badawczych i badawczo-wdrożeniowych;
 • możliwości finansowania działań w ramach NCBiR (między innymi Program Innomed);
 • finansowanie projektów ze środków Programu Horyzont 2020.

Możliwości wsparcia i dotacji w Regionalnych Programach Operacyjnych

 • struktura i założenia RPO na poziomie województwa;
 • możliwości aplikowania o środki w ramach przykładowych RPO: województwa dolnośląskiego, śląskiego i wielkopolskiego.

Tworzenie biznesplanu projektu przy wsparciu ze środków zewnętrznych i przygotowanie wniosku o dofinansowanie

 • proces prowadzenia projektu od pomysłu do realizacji. Przygotowanie wniosku, budżet i harmonogram projektu, rozliczanie dotacji;
 • ćwiczenie warsztatowe z przygotowywania biznesplanu projektu w obszarze medycyny z wyborem optymalnego źródła finansowania.

Szkolenie jest bezpłatne. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres mailowy: szkolenia@aridotacje.pl.