Aktualności sprawdź najnowsze informacje i dowiedz się co u nas słychać

Aktualności

Zobacz pozostałe wpisy

Europejski Kongres Gospodarczy zdobyty

16-05-2018

Nasz prelegent - Nina Twardowska, prezes zarządu spółki, wystąpiła w panelu dyskusyjnym "Tysiąc centrów usług dla biznesu". W gronie rozmówców znalazły się znane firmy i organizacje z tego sektora: ABSL, OEX, Fujitsu, Capgemini i ProService Finteco oraz przedstawicielka Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. 

Paneliści za najbardziej ważny element rozwoju branży BPO/SSC uznali harmonijne współdziałanie tzw. złotego trójkąta biznes-nauka-administracja. Zwracali uwagę, że tylko właściwa edukacja i sprzyjające prawododawstwo zapewnią dalszy rozwój tego sektora. Choć już teraz można mówić o imponujących osiągnięciach tej branży: 300 tys. miejsc pracy, szerokie wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz integracja różnych generacji pracowników w ramach wielokulturowych organizacji. Wszystko to wymaga dużego zaangażowania pracodawcy i koncentracji nie tylko na potrzebach biznesowych, ale również ogromnej troski o pracownika. Zresztą temat zasobu kadrowego w dużej mierze zdominował panel, gdyż okazał się najbardziej palącym problemem branży.

Moderatorem dyskusji był przedstawciel ABSL - orgnizacji skupiającej największe firmy sektora BPO/SSC. Pozwoliło to stworzyć bogaty kontekst merytoryczny dla kluczowych danych rynkowych.

Do zobaczenia za rok na kolejnym Kongresie.