Aktualności sprawdź najnowsze informacje i dowiedz się co u nas słychać

Aktualności

Zobacz pozostałe wpisy

IBS pomaga przedsiębiorcom - bezpłatne konsultacje z funduszy unijnych

22-08-2016

Perspektywa finansowa przewidziana na lata 2014-2020 daje nowe możliwości przedsiębiorcom w zakresie aplikowania o środki unijne. Przedsiębiorstwa, które skorzystają ze wsparcia będą stanowiły trzon silnie rozwijającej się gospodarki opartej przede wszystkim na nowoczesnej technologii, wiedzy oraz innowacji produktowej i procesowej. Obecnie pomoc dla firm skierowana jest zarówno w formie bezzwrotnej dotacji, jak i instrumentów zwrotnych. 

Dotacje dla przedsiębiorców są dostępne z trzech głównych programów operacyjnych:

 1. Regionalny Program Operacyjny (zindywidualizowany dla każdego województwa);
 2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój;
 3. Program Operacyjny Polska Wschodnia (program obejmujący 5 województw: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie, program wspiera powstawanie i rozwój startupów, międzynarodową działalność małych i średnich przedsiębiorstw, tworzenie innowacyjnych produktów lub usług oraz umiejętne zarządzanie wzornictwem w firmie).

Regionalne Programy Operacyjne oraz Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to programy, skupione na rozwoju przedsiębiorstw, pobudzaniu ich działalności badawczo-rozwojowych, unowocześnianiu zasobów infrastruktury oraz zwiększaniu efektywności ekonomicznej.

Obecnie przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania ze środków m. in. na:

 1. Tworzenie/rozwój nowych produktów, technologii i usług: wsparcie przeznaczone na realizację działań ukierunkowanych na stworzenie nowego lub ulepszonego produktu, technologii lub usługi, które zazwyczaj kończą się w momencie stworzenia prototypu, szkicu, projektu np. opracowanie nowego produktu lub nowej metody produkcji, projektowanie nowego sprzętu na potrzeby procesu wytwórczego, udoskonalenie maszyny/linii produkcyjnej wykorzystywanej w procesie produkcji.
 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne: środki skierowane do przedsiębiorstw z sektora MŚP, które w wyniku realizacji projektów będą mogły prowadzić zarządcze, operacyjne oraz pomocnicze procesy biznesowe w oparciu o najnowsze rozwiązania informatyczne. Celem działania jest zoptymalizowanie dotychczasowych procesów biznesowych lub powstanie nowych. Preferowane są rozwiązania innowacyjne i przełomowe w odniesieniu do aktualnego stanu wiedzy/techniki. Dofinansowanie przeznaczone jest na nabycie narzędzi informatycznych wspomagających procesy biznesowe: B2B (uruchomienie kanału współpracy między przedsiębiorstwami), B2C (np. e-usługi, sprzedaż online), B2E (systemy zarządzania przedsiębiorstwem), C2C (wspierające interakcję biznesową między konsumentami, np. portale sprzedażowe).
 3. Inwestycja w infrastrukturę B+R (badania i rozwój): środki przeznaczone na inwestycje m.in. w aparaturę, sprzęt, budynki, technologie do stworzenia działów B+R i laboratoriów w przedsiębiorstwach, nabycie m.in. wiedzy technicznej i usług doradztwa wykorzystywanych na potrzeby projektu, zakup materiałów/produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.
 4. Wdrożenie wyników prac B+R (badania i rozwój):  wsparcie przeznaczone na inwestycje mające na celu wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług opracowanych na podstawie wyników prac B+R (przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo samodzielnie lub na zlecenie). Oprócz wydatków inwestycyjnych projekty mogą obejmować również wydatki na prace rozwojowe oraz doradztwo.
 5. Inteligentne specjalizacje: inwestycje w branżach wskazanych jako szczególnie istotne z puntu widzenia rozwoju regionu, czy też całego kraju, tzw. inteligentnych specjalizacjach. Krajowe inteligentne specjalizacje są to wytypowane branże, których rozwój zapewni: tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, zwiększenie wartości dodanej gospodarki i podniesienie jej konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

 

Instrumenty zwrotne dostępne dla przedsiębiorców z regionalnych programów operacyjnych:

 • poręczenia
 • pożyczki
 • kredyty preferencyjne.

Ich podstawowe zalety:
- duża dostępność finansowania dla nowopowstałych przedsiębiorstw
- brak konieczności wykazywania wkładu własnego, czyli łagodniejsze i bardziej elastyczne formy zabezpieczeń
- brak obowiązku prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, promocji czy trwałości projektu.

Realizując przedsięwzięcie w zakresie rozwoju firmy lub prowadzenia prac badawczo-rozwojowych każdorazowo można aplikować o środki na zakup, rozbudowę oprogramowania klasy ERP  i rozwój prowadzonych procesów biznesowych. W Impel Business Solutions uzyskasz pełne wsparcie i doradztwo zarówno w zakresie przygotowania merytorycznego opisu projektu preferowanego systemu informatycznego, analizy przedwdrożeniowej, samego wdrożenia produktu oraz zamknięcia i prawidłowego rozliczenia projektu.

Masz pomysł na biznes, a nie wiesz z jakiego programu skorzystać oraz jak przygotować dokumentację ? Nasi eksperci posiadają wiedzę i  doświadczenie, które pomoże Ci uzyskać skuteczne wsparcie  i impuls do rozwoju. Dzięki uzyskanym środkom możesz obniżyć koszty realizowanych inwestycji.

Sprawdź swoje możliwości - zadaj pytanie ekspertowi, na jakie dotacje może liczyć Twoja firma.

e-mail: m.kindrat@impel.pl