Aktualności sprawdź najnowsze informacje i dowiedz się co u nas słychać

Aktualności

Zobacz pozostałe wpisy

Impel Business Solutions jednym z partnerów XI Forum Rynku Zdrowia

26-10-2015

W dniach 22-23.10.2015 r. w Warszawie w hotelu Sheraton odbyło się XI Forum Rynku Zdrowia - jedna z największych i najbardziej prestiżowych konferencji traktująca o stanie oraz możliwościach rozwoju polskiej służby zdrowia. Na konferencji gościło ponad 1100 przedstawicieli środowiska medycznego - wybitne postaci medycyny, dyrektorzy i menedżerowie placówek medycznych, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej oraz przedstawiciele wielu firm dostarczających usługi dla branży medycznej.

Tematyka spotkań i paneli merytorycznych zaprezentowanych na konferencji była niezwykle szeroka i dotykała niemalże każdego aspektu funkcjonowania polskich placówek medycznych w krajowych i unijnych realiach. Podczas 17 sesji tematycznych rozmawiano o polityce zdrowotnej, zmianach w zakresie ubezpieczeń społecznych, polityce lekowej, inwestycjach w podmiotach leczniczych, technologiach teleinformatycznych w ochronie zdrowia, aspektach prawnych w zarządzaniu placówkami medycznymi czy też aparaturze i wyposażeniu, jakie są i jakie mogą być stosowane w jednostkach ochrony zdrowia. Poruszono również tematy osiągnięć w polskiej kardiologii, rozmawiano na temat profilaktyki i edukacji w diabetologii czy też rozważono skalę problemów do rozwiązania w obszarze onkologicznym.

Pierwszego dnia na jednej z debat wystąpił Bogdan Dzik - prezes Jednostki Biznesowej Impel Facility Management, podczas której zaakcentował konieczność wprowadzenia zmian w umowach outsourcingowych, co z kolei podyktowane jest zmianą przepisów prawnych w ozusowaniu umów zleceń, jakie wchodzą w życie od stycznia 2016 roku. Wzrost kosztów zatrudnienia personelu w usługach prostych, jak np. catering czy sprzątanie, pociąga za sobą konieczność zmian w kontraktach łączących firmy outsourcingowe i placówki medyczne. Wypowiedź prezesa Dzika, zarejestrowaną w mediaroomie podczas forum, można obejrzeć tutaj .

Drugiego dnia konferencji podczas panelu na temat inwestycji w podmiotach leczniczych wystąpił pan Szymon Gawryszczak - doradca Impel Business Solutions, który opowiedział o źródłach finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w jednostkach leczniczych. Przedstawił możliwości rozwoju placówek medycznych z pomocą środków unijnych, jak również rozwiązań komercyjnych. Zaakcentował, jak ważna jest permanentna dbałość o dobrą kondycję placówki, gdyż ta wpływa na jej raiting finansowy przy każdorazowej próbie pozyskania zewnętrznego finansowania. Rozmawiano o możliwościach pozyskania środków unijnych w ramach RPO Ochrona i Środowisko, środków krajowych czy dofinansowania w sprzęt dla szpitali w ramach projektów ponadregionalnych. W trakcie debaty nad inwestycjami w placówkach medycznych zaznaczono też, że inwestycje to nie tylko zakup sprzętu czy modernizacje infrastrukturalne - to również fuzje, przejęcia i łączenie szpitali.

Spółka Impel Business Solutions wystąpiła na Forum Rynku Zdrowia jako potencjalny partner placówek medycznych wspierający je w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację planów inwestycyjnych, jak również jako partner posiadający szerokie kompetencje w doradztwie podatkowym, w tym w procesach przekształceniowych przedsiębiorstw i świadczącym usługi finansowo-księgowe, m.in. w obszarze rozliczania projektów unijnych.

Impel Business Solutions dla uczestników konferencji przygotowała m.in. dwa wydania magazynu „Impuls dla Szpitali”, w których zaprezentowano wiele atrakcyjnych tematów z obszaru finansów i optymalizacji procesów biznesowych w przyjemnej, poradnikowej formie. Natomiast na stoisku Grupy Impel zainteresowane osoby mogły dowiedzieć się więcej o szerokim zakresie usług dla biznesu, świadczonych przez spółki Grupy Impel oraz otrzymać firmowe foldery.

Dziękujemy wszystkim Państwu za uczestnictwo w tym wydarzeniu.

Więcej na: www.rynekzdrowia.pl