Aktualności sprawdź najnowsze informacje i dowiedz się co u nas słychać

Aktualności

Zobacz pozostałe wpisy

Inwestycja w outsourcing impulsem do rozwoju polskich firm

08-08-2016

Outsourcing pozwala budować przemyślaną strategię rozwoju firmy. Oddanie działań zewnętrznemu dostawcy służy uporządkowaniu wewnętrznej struktury organizacji. Do niewątpliwych korzyści należą także optymalizacja wydzielonych procesów oraz dokładna analiza biznesu.

Dynamicznie rozwijającym się obszarem outsourcingu jest BPO, czyli outsourcing procesów biznesowych. Według raportu Cushman & Wakefield z 2015 „Where in the World? Business Process Outsourcing (BPO) & Shared Service Location Index” Polska znajduje się na wysokim, 18 miejscu na światowej liście miejsc sprzyjającym usługom outsourcingowym. Jak zauważa Ewa Piotrowska, dyrektor sprzedaży w Impel Business Solutions, dziś do Europy Środkowo-Wschodniej trafia aż 40% inwestycji.

Popularność procesów outsourcingowych

Jak wynika z tegorocznych badań firmy Seendico, 96% firm przyznaje, że korzysta z outsourcingu, a co pięćdziesiąta zamierza skorzystać z outsourcingu w przyszłości. Ponad 64% przedsiębiorstw wybiera outsourcing, by skoncentrować się na podstawowej działalności. Jedna trzecia podkreśla, że ogranicza on ryzyko prowadzenia działalności z powodu przerzucenia go na dostawcę usług. Niemniej ważnym powodem jest poszukiwanie umiejętności i zasobów, które nie są dostępne w firmie.

Kwestie finansowe odgrywają w outsourcingu ogromne znaczenie, zwłaszcza wypracowane oszczędności lub ewentualnie zahamowanie wzrostu kosztów procesów. Dla 60% przedsiębiorstw zakres oszczędności wynosił od 0 do 10%, a co szósty badany zaznaczył, że koszty outsourcingu były porównywalne z działaniami prowadzonymi wewnątrz firmy.

Według badań Hovard Business Review respondenci czerpią z outsourcingu wiele korzyści. Począwszy od optymalizacji kosztów (64%), skończywszy na dostępie do fachowej wiedzy (71%). Szukają nowych obszarów do rozwoju, które zlecą zewnętrznemu dostawcy. Jednocześnie wskazują, że prawidłowo przeprowadzona analiza opłacalności outsourcingu stanowi duże wyzwanie (60% wskazań).

Outsourcing, czyli jak działa nowoczesna firma

Zanim przekażemy w outsourcing procesy biznesowe, zacznijmy od audytu analizy korzyści i zagrożeń oraz porównania kosztów, jakie ponieślibyśmy we własnym zakresie z szacowanymi kosztami usługowcy. Kolejnym etapem jest identyfikacja i skatalogowanie usług wraz ze sposobem ich dostarczenia. To sprawia, że przekazujemy je w outsourcing jako osobny proces, a firma kupująca taką usługę może w ten sposób dodatkowo zyskać.  

Pośrednie efekty, jakie może przynieść outsourcing, to m.in.:

  • rozpowszechnienie działania ekonomicznego, opartego na kosztach usług i analizie ekonomicznej (53%)
  • zaznajomienie z potrzebami zmian i ulepszeń w organizacji (51%)
  • aktywizacja przedsiębiorstwa na rynku, dzięki przekształceniom statycznych obszarów funkcjonalnych w dynamiczne działy, których powodzenie angażują do konkurencji wewnątrz firmy i stanowią powód do zadowolenia dla zaangażowanego zespołu (27%)
  • pobudzanie do zmian w kulturze organizacyjnej i kreatywności pracowników (10%)
  • wychodzenie z innymi inicjatywami biznesowymi takimi jak wdrażanie technologii informacyjnych, modelowanie procesów biznesowych, reengineering, a także outsourcing w innych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa (5%).

60% ankietowanych przyznaje, że przekazanie rozwoju najważniejszej dziedziny działalności w ręce outsourcera wpłynęło na zwiększenie przychodów. Zastosowanie tych rozwiązań skutkuje tym, że organizacja staje się konkurencyjna i efektywna finansowo. Outsourcing to jednak proces, z którego planowaniem nie powinniśmy się spieszyć. Ważne, by dostosować ofertę dostawców do naszych potrzeb i oczekiwań.

Ewa Piotrowska
Dyrektor ds. sprzedaży
Impel Business Solutions Sp. z o.o.