Aktualności sprawdź najnowsze informacje i dowiedz się co u nas słychać

Aktualności

Zobacz pozostałe wpisy

Kongres Samorządowy z udziałem przedstawicieli Impel Business Solutions

21-10-2016


W dniach 17-18. października 2016 r.  w Opolu odbył się Kongres Samorządowy - najważniejsze wydarzenie samorządowe w Polsce. Główną ideą spotkania były nowoczesne technologie i zaawansowane procesy biznesowe służące poprawie jakości oraz warunków życia polskiego społeczeństwa. W Kongresie uczestniczyło blisko 1200 uczestników - przedstawicieli rządu i samorządów, przedsiębiorców oraz naukowców. Głównymi prelegentami byli Wiceprezesi Rady Ministrów dr Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Mateusz Morawiecki, Minister Rozwoju i Finansów jak również ministrowie Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej
oraz Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Pierwszy dzień Kongresu zdominowały tematy budowania silnego i nowoczesnego samorządu. Debaty panelowe drugiego dnia koncentrowały się na zagadnieniach funkcjonowania stref ekonomicznych, finansowania samorządów oraz implementacji nowoczesnych technologii w obszarze usprawnień funkcjonowania samorządów.
Aneta Fąfara, jako ekspert Impel Business Solutions, uczestniczyła w panelu "Centra Usług Wspólnych w JST", gdzie omawiano takie zagadanienia jak:
- zaawansowanie koncepcji CUW w polskim samorządzie
- wpływ ostatnich zmian w prawie na rozwój CUW w JST w Polsce
- korzyści, czynniki sukcesu i ryzyka związane z tworzeniem CUW w JST
- koncepcja CUW w sektorze publicznym i prywatnym
- perspektywy dla outsourcingu w JST.

Specyfika korzystania sektora publicznego z outsourcingu, szczególnie w zakresie CUW, to kilka lat doświadczeń i praktycznych przykładów wdrożeń zrealizowanych przez Impel Business Solutions. Wejście w życie nowelizacji Ustawy o Samorządzie Gminnym, której celem była poprawa funkcjonowania i organizacji wykonywania zadań publicznych przez JST, wprowadziła możliwość tworzenia CUW. Przełożyło się to w bezpośredni sposób na większe zainteresowanie sektora publicznego realizacją tych zadań, bardzo często przy udziale i ze wsparciem merytorycznym zewnętrznych partnerów. Potencjał rynku jest ogromny, jednak trzeba mieć świadomość, że ilość i znaczenie zadań publicznych jest przeogromne. By zrealizować je należycie, konieczne jest dobre przygotowanie i merytoryczna współpraca obu stron już na etapie przygotowywania koncepcji CUW, jak i później, podczas wdrażania nowych rozwiązań - oświadczyła Aneta Fąfara.


Kongres Samorządowy unaocznił wszystkim, że ogromne tempo zmian, szczególnie w zakresie technologii i organizacji, odbywa się we wszystkich sferach życia. Technologia i biznes są ze sobą nierozerwalnie związane, a biznes to makroekonomia, w której funkcjonują również samorządy. Zatem współdziałanie sektora publicznego z biznesem to najlepsza droga do sprawnie działającego państwa.