Aktualności sprawdź najnowsze informacje i dowiedz się co u nas słychać

Aktualności

Zobacz pozostałe wpisy

Ogłoszenie o podziale spółki Impel Business Solutions Sp. z o.o.

12-06-2018

Ogłoszenie o podziale spółki Impel Business Solutions Sp. z o.o.

W związku z zamiarem podziału spółki Impel Business Solutions Sp. z o.o. w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych poprzez wydzielenie części majątku Spółki Dzielonej Impel Business Solutions Sp. z o.o. (wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000026794) na istniejącą Spółkę Przejmującą Archiwum IBS Sp. z o.o. (wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000734300), stosownie do treści przepisu art. 533 § 1 Kodeksu spółek handlowych spółki uczestniczące w podziale uzgodniły plan podziału, o treści jak w załącznikach.

 

Plan podziału Impel Business Solutions Sp. z o.o.

Załącznik Nr 1 do Planu podziału IBS

Załącznik Nr 2 do Planu podziału IBS

Załącznik Nr 3 do Planu podziału IBS

Załącznik Nr 4 do Planu podziału IBS

Załącznik Nr 5 do Planu podziału IBS

Załącznik Nr 6 do Planu podziału IBS