Aktualności sprawdź najnowsze informacje i dowiedz się co u nas słychać

Aktualności

Zobacz pozostałe wpisy

Outsourcing, jako źrodło dostarczania rzetelnej informacji zarządczej

10-09-2014

Polskie firmy, zwłaszcza małe i średnie, które potrzebują danych do podejmowania decyzji, a których nie zawsze stać na etatowego wysoko wykwalifikowanego eksperta ds. finansów czy controllingu, doceniają możliwość outsourcingu jako źródła informacji zarządczej. W przypadku outsourcingu koszt pozyskania tych jakże strategicznych dla każdego przedsiębiorstwa informacji jest znacznie niższy.

Dobry outsourcer w pełni wykorzystuje możliwości systemów finansowo-księgowych, zajmuje się integracją danych pomiędzy systemami dziedzinowymi lub wdrożeniem systemów klasy ERP. Wszystko to w celu uzyskania obiektywnych danych niezbędnych do zarządzania firmą, które często nie są pozyskiwane przez wewnętrzny dział księgowy z uwagi na bardzo absorbujący a przez to drogi sposób generowania danych. Już na etapie wdrożenia usługi outsourcingu opracowywane są modele informacji, których oczekuje klient. Odpowiednio dostosowywana jest np. szczegółowość planu kont, obiekty kontrolingowe, czy tez nawet obieg dokumentów w work-flow. Już na etapie modelowania obiegu dokumentów ustala się odpowiedni poziom akceptacji kosztów w hierarchii firmy, powiązany z późniejszymi ośrodkami odpowiedzialności za koszty i zyski. Dodatkowo określa się szczegółowość opisów merytorycznych dokumentów źródłowych czy też specyfikę podziału kosztów na MPKi, zlecenia kontrolingowe, centra zysków i centra kosztów.

Rozwiązania zyskujące popularność
Widocznym trendem jest chęć korzystania przez polskie firmy nie tylko z usług dostarczania raportów zarządczych, ale także z usług CFO Outsourcing, czyli outsourcingu funkcji dyrektora finansowego. Zarządy firm oczekują wsparcia już nie tylko w zakresie raportów o kosztach, pokryciach finansowych, marżach na kontraktach, planowania i kontroli budżetów. Zarządzający liczą na wsparcie w zakresie ograniczenia ryzyka w biznesie i planowania płynności. Często także potrzebują pomocy przy restrukturyzacji przedsiębiorstwa czy też nadzoru nad księgowością (własną lub zewnętrzną).

Najważniejszy czynnik przy wyborze outsourcera to doświadczenie.
Outsourcer, z uwagi na bogate portfolio klientów, przenosi dobre praktyki i najlepsze rozwiązania, „przećwiczone” na dużej ilości klientów. Opracowanie modelu raportowania zarządczego trwa krócej, sprawniej, a co najważniejsze - nie trzeba „odkrywać Ameryki na nowo”. Często w danych branżach problemy zarządcze są podobne, więc także najbardziej optymalny model raportowania może być zbliżony tj. wypracowany z firmami o podobnym profilu.

Bliskie relacje podstawą sukcesu
Również stabilność i wielkość podmiotu, który świadczy usługi outsourcingowe nie jest bez znaczenia. Mam na myśli podmioty zatrudniające 200-300 osób do bezpośredniej i pośredniej obsługi procesów. Odpowiednio liczna kadra to nie tylko więcej pomysłów i doświadczeń, które można zaszczepiać do obsługi, to także stabilność realizacji procesu przy rotacji pracowników, której nie da się uniknąć. Przestrzegam przed obawami typu: „Będę jednym z wielu klientów”, „Będę anonimowym”. Każdy z klientów ma swojego opiekuna, często w randze Business Partnera, który na bieżąco  współpracuje z klientem i reaguje na różne potrzeby dziedzinowe. Przy usłudze CFO Outsourcing najczęściej tworzy się dedykowany zespół, który poznaje biznes klienta aby efektywnie raportować i doradzać. Związek z outsourcerem to jak długoterminowe „małżeństwo”, gdzie ważnym czynnikiem udanej współpracy jest zaufanie i zrozumienie potrzeb obu stron.

 

Natalia Balik
Dyrektor Dyrektor BPO - sektor usług i produkcji
Impel Business Solutions Sp. z o.o.

Publikacja: ''Gazeta Finansowa'' Outsourcing w Polsce - 12-18.09.2014r.