Aktualności sprawdź najnowsze informacje i dowiedz się co u nas słychać

Aktualności

Zobacz pozostałe wpisy

„Outsourcing procesowy” – korzyści biznesowe

01-03-2013

Dzisiejsze przedsiębiorstwa, funkcjonujące w dobie stale narastającej konkurencji, zmuszone są do poszukiwania nowych sposobów umożliwiających w pełni efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów. Jednym z najnowszych i niewątpliwie skutecznych rozwiązań w tym obszarze jest outsourcing procesów logistyczno-produkcyjnych, oparty o infrastrukturę udostępnioną przez zleceniodawcę.

Na globalnym i bardzo dobrze skomunikowanym rynku trudno o równoczesne zachowanie wysokiej jakości oraz niskiej ceny oferowanych produktów czy usług. Czynniki, takiej jak: wysokie tempo pracy, zindywidualizowane wymagania klientów, czy dążenie do minimalizacji kosztów, jednoznacznie przyczyniają się do nasilenia potrzeby ciągłej optymalizacji czasu pracy oraz najlepszego wykorzystania posiadanych walorów. W takiej sytuacji firmy coraz częściej decydują się na model działania oparty o outsourcing procesów.

Jednak, istnieje pewien warunek osiągnięcia wymiernych korzyści z takiego rozwiązania. Mianowicie, decydując się na outsourcing konieczne jest ustalenie, która część przedsiębiorstwa nie przyczynia się do powstawania nowej wartości i stanowi równocześnie nieodłączny element sprawnego funkcjonowanie na rynku.

Tą zależność łatwo można zaobserwować na przykładzie przedsiębiorstw, dla których charakterystyczna jest produkcja sezonowa lub zależna od koniunktury rynkowej. Podmioty te rezygnują z prowadzenia sezonowych rekrutacji, posiłkując się często usługami pracy tymczasowej. Obecnie jednak usługi leasingu pracowniczego ewoluowały. Połączenie elastycznych form pracy oraz wiedzy z zakresu logistyki i produkcji, otwiera przed tym rynkiem nowe możliwości.

Outsourcing, w tym wypadku pozwala na wychwycenie kosztu za efekt pracy, a nie za czas jej wykonywania. W przypadku procesów, które pojawiają się sezonowo łatwiej jest oszacować ich koszt. Dostęp do przejrzystej informacji na temat kosztu jednostkowego danego procesu, przyczynia się do podejmowania bardziej precyzyjnych decyzji w obszarze planowania i prognozowania produkcji i sprzedaży.

Przekazując na zewnątrz część lub całość „uciążliwej” działalności, firma skupia się na tzw. „core-business”, dzięki czemu może:

  • racjonalizować sposób wykorzystania swoich najcenniejszych zasobów,
  • dokonać redukcji kosztów funkcjonowania przekazanego procesu, a także kosztów administracyjnych z nim związanych,
  • znacząco uelastycznić koszty zatrudnienia poprzez przekazanie zarządzania pracą swoich pracowników w ręce firmy wyspecjalizowanej w danym obszarze.

Outsourcing wyodrębnionych procesów i funkcji produkcyjnych jest propozycją dla nowoczesnych organizacji, poszukujących w różnorodności i niestabilności otoczenia szans rozwojowych. W Polsce jest to stosunkowo młode rozwiązanie, jednak już dzisiaj, obserwuje się spore zainteresowanie korzyściami w postaci dodatkowej, zewnętrznej elastyczności operacyjnej i finansowej.

 

Marcin Psarski
Regionalny Manager Sprzedaży
SANPRO Job Service