Aktualności sprawdź najnowsze informacje i dowiedz się co u nas słychać

Aktualności

Zobacz pozostałe wpisy

Praca zdalna w IBS = zapewniona ciągłość obsługi - potrzebne informacje i kontakty

19-03-2020

W związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zarząd spółki Impel Business Solutions Sp. z o. o. podjął decyzję o wdrożeniu pracy zdalnej zespołów realizujących procesy obsługowe. Celem nadrzędnym podjętych działań jest troska o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników spółki oraz zagwarantowanie ciagłości realizowanych usług dla klientów zewnętrznych i wewnętrznych.

Dla zapewnienia przejrzystej komunikacji dot. bieżącej obsługi prosimy o kontakt ze wskazanymi osobami na poniższe dane kontaktowe:

 • CUP HR (kadry i płace) - obsługa Grupy Impel
  Beata Dzik - dyrektor operacyjny procesów kadrowo-płacowych
  tel. 510 011 861
  email: b1.dzik@impel.pl
  schematy komunikacyjne poniżej na stronie
 • CUP HR (kadry i płace)
  Katarzyna Adamczyk - dyrektor procesów kadrowo-płacowych klienta zewnętrznego
  tel. 727 003 754
  email: k2.adamczyk@impel.pl
  komunikacja za pośrednictwem narzędzia MOVEIT
   
 • CUP FK (finanse i księgowość)
  Aleksandra Pietruczuk - dyrektor CUP ds. procesów transakcyjnych
  tel. 727 003 538
  email: a.pietruczuk@impel.pl
  schematy komunikacyjne poniżej na stronie
 • CUP ZD (zarządzanie dokumentacją)
  Bogusław Salwach - dyrektor CUP ds. zarządzania dokumentacją
  tel. 727 003 444
  email: b.salwach@impel.pl

 

TeleIBS - matryca kontaktów:

teleinfo@impel.pl
TeleIBS - kontakt e-mail dla pracowników w sprawach pracowniczych
tel.: 71/711 00 33 telefon kontaktowy dla pracowników i kontrahentów
telefony: 
510 011 391
510 015 192
727 003 273
numery telefonów ws. odbioru przez pracowników rozliczeń PIT
tel.: 71/711 00 44 telefon kontaktowy dla koordynatorów

 

 

CUP HR (kadry i płace) - schemat komunikacji OBSŁUGA GRUPY IMPEL:

adres email skrzynki procesowej typ
ibs.umowyzlecenia@impel.pl Sekcja kontaktów
ibs_oddzialy_kadry@impel.pl Sekcja kadr - kontakt dedykowany dla jednostek terenowych
ibs_centrala_kadry@impel.pl Sekcja Kadr - kontakt dedykowany dla:
- centrali spółek w celu przesyłania dokumentów dotyczących pracowników administracyjnych
oraz
- jednostek terenowych - w celu przesyłania dokumentów dotyczących pracowników liniowych spółek obsługiwanych z poziommu centrali IBS oraz pracowników liniowych jednostek Wrocław i Opole
bpo.hr.centrala.place2@impel.pl Sekcja płac
zla@impel.pl Sekcja płac - dla dokumentów związanych z absencjami chorobowymi
z3@impel.pl

Sekcja płac:
- dla dokumentów związanych z absencjami chorobowymi
- dla dokumentów związanych z COVID-19

PPK@impel.pl

Sekcja PPK
bpo.kancelaria@impel.pl obsługa zajęć komorniczych


 

CUP FK (finanse i księgowość) - schematy komunikacyjne OBSŁUGA GRUPY IMPEL:

adres mailowy skrzynki procesowej typ zasady wysyłki @
eFaktury@impel.pl faktury kosztowe (przelewowe) 1 m@il = 1 faktura
bpo.majatek.trwaly@impel.pl faktury dotyczące zakupu środków trwałych lub WNiP (inwestycyjne), faktury leasingowe, dokumenty OT, LT, MT 1 m@il = 1 dokument
rozliczeniawydatkowpracowniczych@impel.pl dokumenty dotyczące rozliczenia pracownika opłaconych:
kartą służbową (przedpłaconą, kredytową), gotówką służbową (z wypłaconej wcześniej zaliczki czy pobranej z bankomatu), gotówką pracownika, kartą płatniczą pracownika
1 m@il = 1 rozliczenie pracownika z dnia... (druk rozliczenia zaliczki + skan każdej faktury osobno jako załącznik)
bpo.delegacje@impel.pl dokumenty dotyczące rozliczenia delegacji;
z tej opcji korzystamy tylko i wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, gdy niemożliwe jest skorzystanie z modułu TRAVEL
1 m@il = 1 nr delegacji
(druk rozliczenia delegacji + skan każdej faktury osobno jako załącznik)
bpo.wyciagi.bankowe@impel.pl raporty kasowe i fiskalne
w wiadomości należy wysłać wszystkie dokumenty, które znajdują się pod raportem
1 m@il = 1 raport
bpo.naleznosci@impel.pl faktury sprzedaży, noty księgowe, kompensaty 1 m@il = 1 dokument
bpo.ksiegowosc.ogolna@impel.pl wszystkie ważne dokumenty, które dotyczą bieżących transakcji spółki 1 m@il = 1 dokument

bpo.fundusze@impel.pl

dokumenty dotyczące zleceń i rozliczeń ZFŚS, ZFRON, SOD 1 m@il = 1 dokument

 

Uprzejmie prosimy o korzystanie z przedstawionych powyżej schematów kontaktu, co ułatwi sprawną i terminową obsługę.