Aktualności sprawdź najnowsze informacje i dowiedz się co u nas słychać

Aktualności

Zobacz pozostałe wpisy

Przyszłość dokumentacji – elektroniczna dokumentacja medyczna

10-10-2015

E-dokumentacja to przyszłość, do której trzeba się przygotować w XXI wieku. Jest to zmiana nieunikniona, dotyczyć będzie niemal każdej dziedziny życia. Już teraz mamy z nią styczność – w postaci e-faktur, dokumentów podpisywanych elektronicznie.

Zmiany te w niedługim czasie obejmą również w całości służbę zdrowia.Zmiany zapoczątkowało już Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1697 z późn. zm.), które dopuszczało możliwość prowadzenia przez jednostki służby zdrowia dokumentacji w formie elektronicznej. W niedalekiej przyszłości elektroniczna dokumentacja medyczna stanie się elementem obowiązkowym.

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657 z późn. zm.) obowiązek prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej miał zostać wprowadzony już od dnia 1 sierpnia 2014r. Z uwagi jednak na ogromną skalę przedsięwzięcia jakim jest wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz zróżnicowany stopień informatyzacji podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych podjęto prace legislacyjne mające na celu wydłużenie okresu przejściowego, w którym równolegle funkcjonują papierowa i elektroniczna postać dokumentacji medycznej. Początkowy termin wprowadzenia obiegu elektronicznej dokumentacji medycznej został przesunięty na rok 2017. Od 2017r. wszelka dokumentacja medyczna będzie musiała być prowadzona w postaci elektronicznej.

Zanim jednak odczujemy korzyści płynące ze zinformatyzowanej służby zdrowia potrzebne jest skuteczne wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej. Wszystkie zakłady opieki zdrowotnej muszą podjąć odpowiednie działania przygotowujące zarówno sam podmiot, jak i personel do nadchodzących zmian. Warto planując wydatki na 2016r. rozważyć zlecenie digitalizacji posiadanego zasobu wyspecjalizowanym firmom. Firma Impel Business Solutions oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie digitalizacji papierowego zasobu dokumentacji. Więcej informacji na temat oferowanych przez nas usług znajdą Państwo w dziale oferta.