Aktualności sprawdź najnowsze informacje i dowiedz się co u nas słychać

Aktualności

Zobacz pozostałe wpisy

Rynek pracy czy rynek bezrobocia?

26-04-2013

Coraz częściej w mediach słyszy się o nadchodzącym kryzysie, a co za tym idzie fali zwolnień i redukcji w przedsiębiorstwach. Zakończenie wielu inwestycji i projektów związanych z Euro 2012 powoduje zmniejszenie miejsc pracy i zwiększenie liczby bezrobotnych w sektorach związanych z inwestycjami.

Analizując obecną sytuację na rynku, głównie wśród Klientów APT (od małych i średnich przedsiębiorstw po dużych graczy zatrudniających po kilka tysięcy pracowników) nie widać spowolnienia gospodarczego – tj. redukcji zatrudnienia. Również prognozy otrzymywane od naszych Klientów na rok 2013 nie powinny się różnić w stosunku do 2012

W kwestii rosnącego bezrobocia na całym rynku pracy – corocznie w pierwszych półroczach rośnie ale w późniejsze miesiące powinny pokazać spadek w związku z ożywieniem gospodarki m.in. poprzez prace w branży budowlanej oraz prace polowe.

Pozytywne prognozy dla branż IT i windykacji

W sytuacji kiedy gospodarka spowolni, kryzys mogą odczuć wszystkie sektory. Jest to system naczyń połączonych. Jeśli zacznie spadać eksport, firmy nie będą miały zbytu na swoje produkty, a tym samym mogą rozpocząć redukcję zatrudnienia i obniżać pensje.

Jeśli przemysł będzie mniej produkował to automatycznie spadnie zapotrzebowanie na energię, której duża cześć jest wysyłana do fabryk samochodów, hut, zakładów chemicznych.

Dużo mówi się też o prognozowanym załamaniu branży budowlanej i deweloperskiej, które może być spowodowane zaostrzeniem polityki kredytowej banków.

Prognozy wskazują na to, że są zawody, których kryzys nie dotknie. Na pewno kryzysu nie powinni obawiać się specjaliści m.in. z branży IT i windykacyjnej.

Obecna sytuacja na rynku rodzi dyskusję na temat systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, a co za tym idzie niedopasowania kandydatów do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. W dużej mierze jest to spowodowane brakiem nabywania doświadczenia i umiejętności znalezienia właściwych praktyk.

Tematem tym powinni zająć się przyszli pracodawcy młodych ludzi jak i oni sami. Wiedząc, że kończąc studia wchodzą na tak trudny i wymagający rynek pracy, nastawiany przede wszystkim na doświadczenie powinni już na studiach zainwestować w swój rozwój. Podobnym kluczem powinni kierować się przyszli pracodawcy organizując dla w/w grupy takie zajęcia podczas których będą mogli niskim kosztem wyszkolić odpowiednią kadrę, którą będą w przyszłości rekrutowali.

Stagnacja na rynku pracowników etatowych szansą dla Agencji Pracy Tymczasowej

W dobie kryzysu pracodawcy niezbyt chętnie skłaniają się do tworzenia nowych etatowych miejsc pracy.  Taka tendencja jest niewątpliwie dużą szansą na rozwój APT.

Pracodawcy słysząc o nadchodzącym kryzysie i spowolnieniu gospodarczym, obawiając się spadków zamówień od swoich odbiorców, nie będą chcieli związywać się na stałe z częścią swojej załogi lub z nowymi pracownikami – a tym samym mogą skorzystać z usług APT aby elastycznie dostosować zatrudnienie do zapotrzebowania na personel .

Z drugiej strony niekorzystne dla rozwoju i funkcjonowania usług APT w Polsce stają się niewątpliwie projekty dotyczące „umów śmieciowych”. Postulaty zawarte w programie organizacji NSZZ Solidarność polegać mają na likwidacji dużej cześć umów zleceń na korzyść umów o pracę. Dodatkowo związek ten postuluje aby rząd zajął wyraźne stanowisko w sprawie przesłanek do korzystania przedsiębiorstw z usług APT, które są wg NSZZ nadużywane.

Paweł Maćkowiak
Zastępca Dyrektora Operacyjnego
Sanpro Job Service