Aktualności sprawdź najnowsze informacje i dowiedz się co u nas słychać

Aktualności

Zobacz pozostałe wpisy

Samochód służbowy na cele prywatne

07-07-2012

Art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa, iż przychodem ze stosunku pracy są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, które wynikają z zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Tak więc, w przypadku gdy pracodawca oddaje pracownikowi do użytku samochód służbowy, powinien jasno określić, kiedy samochód jest wykorzystywany do celów służbowych, a kiedy do celów prywatnych. Udostępnienie pracownikowi samochodu służbowego nie powoduje powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń tylko w sytuacji, gdy jest on wykorzystywany wyłącznie na potrzeby służbowe. Gdy pracownik wykorzystuje dany samochód do celów prywatnych, pracodawca zobowiązany jest do potraktowania tego jako formy świadczenia nieodpłatnej usługi na rzecz pracownika. Wartość takiego świadczenia pracodawca może ustalić na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu tego samego rodzaju usług. Dokonując oszacowania przychodu, pracodawca powinien wziąć pod uwagę ceny z najtańszej oferty obowiązującej w danej miejscowości za wynajęcie samochodu takiej samej klasy.

Katarzyna Wiszniowska
Lider Zespołu
Impel Business Solutions