Aktualności sprawdź najnowsze informacje i dowiedz się co u nas słychać

Aktualności

Zobacz pozostałe wpisy

Systemy informatyczne – szansą dla szpitali

10-06-2013

Systemy IT wspierające opiekę zdrowotną nad pacjentami przeżywają dzisiaj swój rozkwit. Niewątpliwie przed nami prawdziwa era informatyki w szpitalach i służbie zdrowia. Dotychczas systemów takich było niewiele na polskim rynku, a te które już funkcjonowały skupiały się na części tzw. „szarej” szpitala, czyli związanej z obsługą obszarów administracyjnych i zarządczych szpitala. Ostatnie lata pokazały, że systemy informatyczne dla szpitali ewoluują w kierunku wsparcia specyfiki szpitalnej i co za tym idzie, obsługują część „białą”, związaną z pacjentem. Korzystanie z usług i systemów IT przy bezpośredniej obsłudze pacjenta od razu przynosi korzyści w postaci poprawy jakości usług medycznych, lepszej diagnostyki w oparciu o centralną kartę pacjenta, skuteczniejszych akcji ratunkowych przez cyfrowe gromadzenie danych o stanie funkcji życiowych, aż po duże oszczędności kosztów zarządzania i utrzymania szpitali.

Wyżej wymienione korzyści będą zasługą wdrożeń potężnych systemów informatycznych, o budżetach liczonych w setkach milionów PLN oraz dedykowanych rozwiązań dziedzinowych dla służby zdrowia, jak np. sieci i urządzenia mobilne monitorujące funkcje życiowe pacjenta, elektroniczne apteki, zinformatyzowane systemy dyspozytorskie, czy też ogromne centralne bazy ewidencji danych o pacjentach. Te ostatnie ze względu na istotność informacji powinny być szczególnie chronione. Z pewnością szpitale po zakończeniu wdrożeń będą miały trudny orzech do zgryzienia wobec kosztów utrzymania i obsługi nowych systemów. Umowy serwisowe z producentami sprowadzą się do realizacji opieki gwarancyjnej, zgodnie ze specyfikacjami wdrożeniowymi oraz bardzo kosztownych prac rozwojowych. Klasycznym przypadkiem będzie zatem fakt, że szpitale będą dysponować nowoczesnymi systemami informatycznymi i bardzo ograniczoną budżetowo, ilościowo, aczkolwiek wysoko wykwalifikowaną kadrą techniczną. Tu rodzi się szansa dla firm usługowych, które mogą wesprzeć obszar informatyki szpitalnej outsourcingiem IT całego backoffice’u, oraz usługami w zakresie bezpieczeństwa, pozostawiając szpitalne działy IT w skupieniu na systemach dziedzinowych. Szpitale mogą chętnie przystać na usługi IT wobec ryzyka demotywacji własnej dobrze wykształconej kadry informatycznej, którą trzeba będzie „oszczędzić” do kluczowych zadań.

Usługi informatyczne od razu mogą zapewnić szpitalom sprawną i bezpieczną obsługę końcowych użytkowników systemów, sprzętu informatycznego, utrzymania serwerów i usług przetwarzania danych, a dodatkowo odciążyć szpitale w zakresie nadzorowania polityk bezpieczeństwa i prawidłowego przetwarzania informacji. Ze względu na wciąż dużą formalizację procesów biznesowych szpitala, korzystne mogą być elektroniczne obiegi dokumentów zarówno w zakresie obsługi pacjenta, jak i administracji szpitalnej. Outsourcing bezpiecznego przetwarzania dokumentów w szpitalu wraz z całą do tego dedykowana infrastrukturą IT jest obecnie nowością na polskim rynku, jednak założenia i korzyści z jego stosowania z pewnością zaowocują w niedługim czasie wieloma udanymi wdrożeniami.

 

Mariusz Sagało
Dyrektor ds. Sprzedaży Impel IT

Mariusz Tumasz
Dyrektor Operacyjny Impel IT