Aktualności sprawdź najnowsze informacje i dowiedz się co u nas słychać

Aktualności

Zobacz pozostałe wpisy

Urlop wypoczynkowy, czyli o czym powinieneś wiedzieć zanim udasz się na zasłużone wakacje

01-07-2016

Trwa gorący okres urlopowy. W tym czasie pracownicy korzystają z przysługujących im dni wolnych. Zazwyczaj z dużym wyprzedzeniem planują swoje wyjazdy. Czy pracodawca jest zobowiązany udzielić im urlopu zgodnie z planem?

Każdy uprawniony do urlopu pracownik powinien z niego skorzystać w roku kalendarzowym, w którym uzyskał do niego prawo. Pracodawca, uwzględniając plany urlopowe pracowników, ustala harmonogram, by zapewnić prawidłowe prosperowanie firmy podczas nieobecności personelu. Przełożony akceptuje wniosek urlopowy. W razie potrzeby, możemy ubiegać się o przesunięcie terminu urlopu. Pracodawca nie uwzględni jednak urlopu na żądanie, który z założenia wykorzystujemy w nieprzewidzianych okolicznościach.

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Prawo do urlopu wypoczynkowego nabywamy w dniu 1 stycznia każdego roku. W zależności od przepracowanego stażu pracy, w wymiarze 20 lub 26 dni.  Obliczając wymiar stażu pracy uwzględnia się udokumentowany okres nauki oraz poprzednie okresy zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę. Wszystkim pracownikom, których okres zatrudnienia wynosi poniżej dziesięciu lat przysługuje 20 dni urlopowych. W przypadku osób ze stażem co najmniej dziesięciu lat, przysługuje aż 26 dni. Pracownicy zatrudnieni na część etatu otrzymują ekwiwalent urlopowy proporcjonalnie do wymiaru etatu. Jeśli w danym roku wykorzystaliśmy urlop, ale jednocześnie nabyliśmy prawo do wyższego wymiaru, mamy prawo do urlopu uzupełniającego. Inne zasady nabywania urlopu obowiązują osoby, które dopiero rozpoczęły swoje zatrudnienie i nigdy wcześniej nie pracowały w ramach umowy o pracę. Obowiązuje reguła, że jeden miesiąc kalendarzowy odpowiada 1/12 urlopu przysługującego danemu pracownikowi.

Sposób wykorzystania urlopu

Pracodawca może udzielić urlopu jedynie w dni, w których pracownik miał wykonywać pracę w obowiązującym go wymiarze godzin, oznacza to, że jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. Istnieje możliwość podzielenia urlopu. Według Kodeksu pracy każda z części wypoczynku powinna trwać nieprzerwanie 14 dni kalendarzowych.

Jeśli zdarzy się, że nie wykorzystamy urlopu w danym roku kalendarzowym, staje się urlopem zaległym i przechodzi na przyszły. Zgodnie z prawem, pracodawca jest zobowiązany udzielić go do 30 września kolejnego roku kalendarzowego i wtedy najpóźniej powinniśmy zacząć z niego korzystać. Pracodawca w pierwszej kolejności musi udzielić urlopu zaległego i nie jest związany wnioskiem pracownika, co jest równoznaczne z tym, że może wysłać go na urlop w dogodnym dla siebie momencie.

Przerwane wakacje

Pracodawca ma prawo odwołać pracownika z urlopu, jeśli odpowiednio to uzasadni. Na przykład gdy zaistnieją okoliczności, które nie mogły być przewidziane w chwili rozpoczęcia urlopu i obecność pracownika w zakładzie pracy jest niezbędna. W takiej sytuacji pracownik nie może zakwestionować decyzji o odwołaniu.

Odmowa wykonania tego polecenia może mieć następstwo w zastosowaniu kar dyscyplinarnych, a nawet zwolnieniu dyscyplinarnym na podstawie art. 52 Kodeksu pracy. Warto dodać, że pracownik nie ma obowiązku informowania pracodawcy gdzie spędza urlop, przez co mogą zaistnieć trudności we wcześniejszym powiadomieniu o odwołaniu z urlopu. Wówczas pracodawca ma obowiązek pokryć koszty poniesione przez pracownika, a urlop zostaje przełożony na późniejszy termin.

Hanna Prusik - Specjalista ds. Prawnych
Impel Business Solutions Sp. z o.o.