Aktualności sprawdź najnowsze informacje i dowiedz się co u nas słychać

Aktualności

Zobacz pozostałe wpisy

Zmiany podatkowe 2017 r. tematem spotkania "O podatkach przy kawie"

09-02-2017

Ogrom zmian podatkowych sprzyja integracji środowiska przedsiębiorców, których zmiany dotyczą. Wielu z nich pojawiło się w ostatni czwartek 9 lutego na kolejnym spotkaniu cyklu "O podatkach przy kawie". Wszyscy są żywo zainteresowani nowelizacją przepisów podatkowych obowiązujących od stycznia 2017 r., które były tematem spotkania. A zmian jest naprawdę sporo i dotyczą niemal każdej sfery działalności przedsiębiorstw. Doradcy podatkowi Impel Business Solutions opowiedzieli m.in. o:
- zmianach w Ordynacji podatkowej np. klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania,
- wymogach w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego,
- nowych regulacjach w CIT: podatek u źródła, mała klauzula antyabuzywna, nowe zasady opodatkowania aportów, limit dla płatności gotówkowych, obniżenie stawki CIT,
- zmianach w podatku od towarów i usług: odwrotne obciążenie na usługi budowlane, uchylenie zwolnienia z VAT, przedłużenie zwrotu z VAT, nowe sankcje w rozliczaniu VAT, przesłanki korzystania ze zwolnień od kasy fiskalnej.

Blisko czterdziestosobowe grono przedstawicieli dolnośląskich firm i instytucji z dużym zainteresowaniem przyjęło zaprezentowane przez doradców Impel Business Solutions objaśnienia podatkowe i utrwaloną praktykę organów. Pytań było wiele i dotyczyły bieżących dylematów prawno-podatkowych oraz zagadnień księgowo-podatkowych.

Partnerem i współorganizatorem cyklu spotkań "O podatkach przy kawie" jest Zachodnia Izba Gospodarcza - Pracodawcy i Przedsiębiorcy.