Doradztwo Podatkowe Skutecznie zarządzamy ryzykiem podatkowym klientów na bieżąco wskazując optymalne rozwiązania procesowe oraz długoterminowo kształtując ich politykę podatkową

Bieżące doradztwo podatkowe

Efektywne (tzn. przemyślane z punktu widzenia możliwych działań i wyników) zarządzanie ryzykiem podatkowym to zabezpieczenie dobrej pozycji firmy. Doradcy podatkowi IBS na bieżąco poszukują dla Państwa optymalnych rozwiązań. Zajmują się zarówno zarządzaniem podatkowym ryzykiem jak i długoterminowym kształtowaniem polityki podatkowej. Zapewniają stałą opiekę jak i doraźną pomoc.

Realizujemy:

 • bieżące doradztwo podatkowe – pisemne analizy i opinie podatkowe, konsultacje ustne „hot-line”, spotkania z Klientem oraz z organami podatkowymi, informowanie o najważniejszych zmianach prawa podatkowego i praktyki interpretacyjnej,
 • efektywne rozwiązania – poszukiwanie sposobów eliminacji problemów z uwzględnieniem celów biznesowych organizacji,
 • zarządzanie ryzykiem podatkowym – identyfikowanie ryzyk ze wskazaniem możliwych korzystnych działań,
 • rekomendacje – nasze działania mają służyć Klientowi i jego firmie.

Zespół podatkowy IBS to blisko 20 pracowników merytorycznych, w tym 7 licencjonowanych doradców podatkowych. Członkowie tego zespołu wspierają zarówno Klientów indywidualnych jak i biznesowych, a także z sektora publicznego. Ze względu na różnorodność profili dotychczasowych klientów nasze doświadczenia obejmują wiele branż i obszarów merytorycznych. Eksperci na bieżąco śledzą zmiany w prawie podatkowym, podzięki czemu gwarantują doradztwo wysokiej jakości i zawsze zgodnie z najbardziej aktualnymi rozwiązaniami.

W ramach bieżącego doradztwa podatkowego oferujemy:

 • przypisanie do Klienta dedykowanego zespołu doradców,
 • sporządzanie opinii podatkowych i raportów,
 • usługi tax-hotline (bezpośredni dostęp telefoniczny do naszych doradców),
 • bieżący nadzór nad rozliczeniami podatkowymi,
 • wykonywanie przeglądów podatkowych (weryfikacja poprawności rozliczeń podatkowych podmiotu),
 • wsparcie podatników w ramach postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych (usługi zastępstwa procesowego).


Szkolenia podatkowe

Polski system podatkowy jest skomplikowany i podlega nieustannym zmianom. Właściwe przygotowanie merytoryczne pracowników mających kontakt z obszarem rachunkowości i podatków jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego Państwa przedsiębiorstwa oraz istotnym elementem decydującym o stabilności firmy.

Członkowie naszego zespołu mają bogate doświadczenie z zakresu przygotowywania i przeprowadzania dedykowanych szkoleń dla pracowników z wybranych obszarów podatkowych.

Usługi obejmują w szczególności:

 • przygotowywanie i prowadzenie dedykowanych szkoleń dla pracowników w formie seminarium czy też warsztatów,
 • przygotowanie prezentacji / materiałów roboczych dla uczestników,
 • przygotowywanie szkoleń tematycznych jak i aktualizacji z nowych przepisów.

 

Partner merytoryczny - Business Tax Professionals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.