Biznes
a koronawirus
sprawdź najnowsze zmiany przepisów

Biznes a koronawirus

Zobacz pozostałe wpisy

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

05-05-2020
Zgodnie z etapami odmrażania gospodarki już dzisiaj tj. 6 maja otwarte zostają żłobki i przedszkola. Wiąże sie to z zachowaniem dyscypliny sanitarnej i dotyczy tych placówek, co do których taką decyzję podejmą właściwe instytucje samorządu terytorialnego. Jednak nawet mimo otwarcia placówki, jeśli rodzice nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka z powodu stanu  epidemii, dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie im nadal przysługiwał; przynajmniej do 24 maja 2020 r. Szkoły pozostają nadal zamknięte, co także oznacza możliwość dalszego skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
Świadczenie to wynika z aktualizacji wytycznych tzw. tarczy antykryzysowej.

 

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opikuńczy przysługuje rodzicom/opiekunom dzieci do 8 roku życia, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym i:

  • nie mogą zapewnić opieki w związku z zamknięciem przez COVID-19 żlobków, przedszkoli lub szkół
  • postanowili osobiście sprawować opiekę nad dzieckiem 
  • nie zdecydują się skorzystać z uruchomionego od 6 maja 2020 r. żłobka/przedszkola.

 

Dodatkowe świadczenie obejmuje również rodziców/opiekunów:

  • dzieci niepełnosprawnych poniżej 16 roku życia rodziców
  • dzieci do lat 18, które posiadają orzeczenie o częściowej lub znacznej niepełnosprawności oraz orzeczenie o potrzebie specjalnego kształcenia
  • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

 

Otrzymanie zasiłku opiekuńczego wymaga złożenia oświadczenia do pracodawcy lub zleceniodawcy.
Wzór dokumentu należy pobrać ze strony ZUS.

 

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania - napisz do nas: bpo@impel.pl