Biznes
a koronawirus
sprawdź najnowsze zmiany przepisów

Biznes a koronawirus

Zobacz pozostałe wpisy

Kto może skorzystać ze zwolnienia z ZUS?

11-05-2020

Do tej pory zwolnione z płacenia składek mogły być wyłącznie małe, składające się nie więcej niż z 10 osób firmy. 18 kwietnia br. weszły w życie przepisy rozszerzające tarczę antykryzysową, w tym zasady dotyczące zwolnienia ze składek. Nowe rozwiązania, wprowadzone ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695) pozwalają skorzystać ze zwolnienia firmom zgłaszającym do ubezpieczeń od 10 do 49 osób.

Zwolnienie dotyczy składek nieopłaconych. Wyjątkiem są składki za marzec. Osoby prowadzące działalność  gospodarczą, płatnicy zatrudniający od 1 do 49 osób albo kiedy składki rozliczane są jako spółdzielnia socjalna, zwolnienie za marzec będzie można także uzyskać, jeśli składka za ten miesiąc została już opłacona.
 
Przedsiębiorca, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące (marzec, kwiecień, maj), a opłacił składkę za marzec, może wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień. Prowadzący działalność nie może mieć zaległości wobec ZUS za okresy wcześniejsze. Jeśli przedsiębiorca nie zawnioskuje o zwrot środków (nadpłata za marzec) to rozliczy się ona na  składki za kwiecień. Należy pamiętać, że za kwiecień i maj podlegają zwolnieniu tylko składki jeszcze nieopłacone.
 
Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r. można uzyskać dla całości należności lub dla 50% ich łącznej kwoty. 
 
Kogo dotyczy zwolnienie?
 
 1. zwolnienie z opłacenia  100%  należności za dany miesiąc dotyczy:
 • osób wykonujących pozarolniczą działalność przed 1 kwietnia 2020 r. i opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia,
 • płatników składek, którzy prowadzili działalność:
  - przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
  - w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
  - w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych.
Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się:
 • pracowników młodocianych
 • spółdzielni socjalnych zgłoszonych przed dniem 1 kwietnia 2020 r. jako płatnik składek w ZUS (bez względu na liczbę zatrudnianych osób),
 • duchownych.
 1. zwolnienie z opłacenia  50 % należności za dany miesiąc dotyczy:
 • płatników składek, którzy prowadzili działalność:
  - przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
  - w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
  - w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych.
Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się  pracowników młodocianych.
 
Warunki jakie należy spełnić, aby skorzystać ze wsparcia?:
 • wykonywanie pozarolniczej działalności  przed 1 kwietnia 2020 r. i opłacanie składki na własne ubezpieczenia.
 • bycie płatnikiem składek przed 1 kwietnia 2020 r. i zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób.
 • spółdzielnia socjalna zgłoszona jako płatnik składek przed 1 kwietnia 2020 r.
 • osoba duchowna
 • osoba prowadząca pozarolniczą działalność i opłacająca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia i przychód  takiej osoby z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekracza kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r.
 • wniosek musi zostać złożony do ZUS do 30 czerwca 2020 r.
 • należy złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami jest się zwolnionym z ich składania.
Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.
 
Aby otrzymać zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek należy złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek (RDZ):

Wniosek o zwolnienie można przekazać:

za pośrednictwem poczty
osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).
 
Przykład:
Spółka komandytowa zajmująca się doradztwem ubezpieczeniowym zatrudnia na 29 lutego 2020 r. 3 pracowników oraz 2 osoby na umowę zlecenia. Prowadzi działalność od listopada 2007 r. Złożyła 6 kwietnia 2020 r. e-wniosek o zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Spółka nie znajdowała się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r. Ma obowiązek składania dokumentów rozliczeniowych do 15 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły – dokumenty rozliczeniowe składa zawsze w terminie.
Spółka ma prawo do zwolnienia z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r., gdyż zgłoszona była jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r. oraz na 29 lutego 2020 r. zgłoszonych miała do ubezpieczeń społecznych 5 osób (mniej niż 10 ubezpieczonych). Zwolnienie z opłacania składek nastąpi dopiero po złożeniu dokumentów rozliczeniowych.
 
 
Chętnie odpowiemy na każde pytanie - napisz do nas: bpo@impel.pl
 
materiał opracowała: Joanna Stawiska, partner biznesowy HR