Biznes
a koronawirus
sprawdź najnowsze zmiany przepisów

Biznes a koronawirus

Zobacz pozostałe wpisy

Maseczka w pracy - zmiany w przepisach dot. bezpieczeństwa pracowników

17-12-2020

Każdego człowieka określa umiejętność stawiania czoła wyzwaniom. W warunkach pandemii zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa wykonywania przez nich obowiązków zawodowych stanowi kluczowy priorytet.  

Nowe przepisy dla pracodawców

W dniu. 02.12. br. weszło w życie opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów wprowadzające zmianę związaną z nakazem zasłaniania ust i nosa w miejscu pracy. Rozporządzenie zakłada, że pracodawca ma prawo decyzji dotyczącej zakrywania ust i nosa przez pracowników, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba. Regulacja ta pozostawia w gestii pracodawców decyzje dotyczące możliwości ograniczenia noszenia maseczek np. w pomieszczeniach, w których zachowywany jest odpowiedni dystans między stanowiskami pracy. 

Tekst wprowadzonej regulacji brzmi: 
"Zakłada się zmianę przepisu, który nakazywał zakrywanie ust i nosa w zakładach pracy jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba. Powyższe rozwiązanie było zbyt daleko idące, w związku z czym zmodyfikowano je tak, by pracodawca decydował w tym zakresie." 
 
 
Dotychczasowe regulacje 
 
Przypomnijmy, że § 25 ust. 1 pkt 2 lit c rozporządzenia nakłada, do dnia 27 grudnia 2020 r., obowiązek zakrywania ust i nosa (przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego) przez osoby, które przebywają w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby:
 • administracji publicznej
 • wymiaru sprawiedliwości
 • kultury
 • kultu religijnego
 • oświaty
 • szkolnictwa wyższego
 • nauki
 • wychowania
 • opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej
 • obsługi bankowej
 • handlu
 • gastronomii
 • usług – w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych
 • turystyki
 • sportu
 • obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, - morskim czy wodnym śródlądowym.

 

Wskazówki dla pracodawców

W znowelizowanych przepisach przewidziano również sytuację, w której pracodawca nie jest np. w stanie zapewnić pracownikom wydzielonych, odpowiednich do spożywania posiłków pomieszczeń. Dlatego w § 25 ust. 5 pkt 3 rozporządzenia dodano zapis pozwalający na odkrycie ust i nosa podczas spożywania posiłków lub napojów w zakładach pracy czy budynkach, o których mowa w ust. 1pkt 2 lit. c i d. W rozporządzeniu nie ograniczono się do wyjątku np. dla stołówek, ponieważ wówczas nie byłoby możliwości posilenia się lub wypicia napoju przy biurku. 
Bardzo istotną kwestią jest wprowadzanie wszystkich obowiązujących zasad dotyczących noszenia maseczek w zakładzie pracy z zachowaniem formalnych procedur – przy pomocy zarządzenia lub polecenia jasno określających obszary, których ten obowiązek nie dotyczy. Pamiętajmy również, że warto stosować adekwatne do sytuacji zabezpieczenia, mając na uwadze zdrowie swoje oraz innych – nie narażając ich ani siebie na zbędne ryzyko zarażenia się groźną chorobą. 
 
Szczegółowe przepisy znajdują sie tutaj.
 
 
Chętnie odpowiemy na każde pytanie związane a z artykułem lub obsługą kadrowo-płacową - napisz do nas: bpo@impel.pl
 
 
Chcesz dowiedzieć się więcej o obsłudze kadrowo-płacowej - poznaj jej zakres