Biznes
a koronawirus
sprawdź najnowsze zmiany przepisów

Biznes a koronawirus

Zobacz pozostałe wpisy

Nadal można korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego – poznaj najważniejsze informacje

21-01-2021

Prawo do skorzystania z zasiłku opiekuńczego zostało ponownie przedłużone. Tym razem do 14 lutego br. Mimo powrotu do szkoły dzieci z klas 1-3, rząd podjął decyzję o dalszym wypłacaniu tego świadczenia z powodu utrzymującej się trudnej sytuacji epidemiologicznej. 

 
 
Jaka jest kwota dodatkowego zasiłku opiekuńczego?
Wysokość miesięcznego dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu COVID-19 (podobnie jak zasiłku ogólnego przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych) wynosi 80% wynagrodzenia. Zasiłek ten przysługuje za każdy dzień sprawowania opieki – w tym również za dni wolne ustawowo od pracy. Uwaga: dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu COVID-19 nie jest wliczany do przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.
 
 
Komu przysługuje prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego?
 
Świadczenie to mogą otrzymać:
  • rodzice lub opiekunowie, których dzieci pozostaną w domu z powodu pandemii koronawirusa (tzn. jeśli nastąpi zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko);
  • w tym: opiekunowie dzieci do lat 8 oraz starszych dzieci – do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności; dzieciom do lat 18 lat, posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; osobom do 24 lat z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • rodzice lub opiekunowie niepełnosprawnych osób pełnoletnich zwolnionych z wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.
 
Należy podkreślić, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje wyłącznie w sytuacji braku możliwości sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19 – uwzględniając również sytuacje ograniczonych możliwości funkcjonowania odpowiednich placówek w czasie trwania pandemii.
Uwaga: dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje rodzicom jeśli: któryś z rodziców jest bezrobotny lub któreś z rodziców korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego. W takich sytuacjach możliwe jest bowiem zapewnienie opieki pozostającemu w domu dziecku. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje również, jeśli opiekę dziecku zapewnia szkoła i rodzic z takiej opieki skorzysta.
 
 
Na jakiej podstawie jest wypłacany zasiłek opiekuńczy?
 
Podstawa do wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego jest oświadczenie ubezpieczonego. Pełni ono rolę wniosku (bez niego ani ZUS, ani płatnik składek nie wypłacą zasiłku).
 
Aby skorzystać z możliwości otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego należy więc: 
  • złożyć oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem u swojego płatnika składek ZUS (np. pracodawcy, zleceniodawcy) – jego wzór można znaleźć na stronach WWW Zakładu;
  • osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie do ZUS-u. 

 

Chętnie odpowiemy na każde pytanie związane a z artykułem lub obsługą kadrowo-płacową - napisz do nas: bpo@impel.pl

 
Chcesz dowiedzieć się więcej o obsłudze kadrowo-płacowej - poznaj jej zakres