Biznes
a koronawirus
sprawdź najnowsze zmiany przepisów

Biznes a koronawirus

Zobacz pozostałe wpisy

PIT 2019 – więcej czasu na rozliczenie

14-05-2020

Przepisy wprowadzone w Tarczy Antykryzysowej przewidują przedłużenie terminu składania rocznych zeznań podatkowych za 2019 rok do 1 czerwca (31 maja – niedziela, jest to dzień ustawowo wolny od pracy, dlatego termin przesuwa się na poniedziałek – 1 czerwca br) bez żadnych negatywnych konsekwencji, czyli bez odsetek za zwłokę.

PIT można złożyć przez:
  • usługę Twój e-PIT
  • aplikację e-Deklaracje
  • papierowo.
 
Usługa Twój e-PIT 
Dla osób, które rozliczają się na drukach PIT-37 i PIT-38 w usłudze Twój e-PIT znajduje się przygotowane zeznanie podatkowe, które 30 kwietnia zostało automatycznie zaakceptowane, jeśli podatnik samodzielnie nie złożył swojego rozliczenia. Jeśli okaże się, że automatycznie zaakceptowane przez administrację skarbową zeznanie trzeba skorygować, można to zrobić po 30 kwietnia zarówno poprzez usługę Twój e-PIT, aplikację e-Deklaracje lub też w sposób tradycyjny na papierowym formularzu. 
Można skorzystać z tej usługi i do 1 czerwca, poprzez opcję korekty deklaracji, która została automatycznie zaakceptowana, złożyć swój PIT. Składając korektę można w deklaracji zmienić wszelkie zawarte automatycznie informacje m.in. dane dot. ulg czy na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP), której przekazujemy 1% podatku.
 
Niedopłata i zwrot nadpłaty w usłudze Twój e-PIT
Jeśli z rozliczenia będzie wynikać niedopłata podatku, to urząd skarbowy w terminie do 30 maja powiadomi o konieczności dopłaty podatku. Od momentu otrzymania tej informacji jest 7 dni na zapłatę. Po upływie tego czasu, ale nie wcześniej niż od 1 czerwca, będą naliczane odsetki.
Termin zwrotu nadpłaty podatku wynikającej z rocznych zeznań pozostaje bez zmian. Podatnicy, którzy złożyli zeznanie podatkowe elektronicznie otrzymają zwrot nadpłaty do 45 dni od dnia złożenia zeznania. Natomiast dla rozliczeń składanych papierowo termin ten wynosi 3 miesiące.
 
Aplikacja e-Deklaracje 
Aplikacja e-Deklaracje również umożliwia złożenie zeznania PIT po 30 kwietnia. W aplikacji znajdują się formularze dla osób fizycznych oraz dla przedsiębiorców, a także oświadczenie PIT-OP, za pomocą którego można przekazać 1% podatku wybranej OPP. W aplikacji można złożyć zeznanie, jak i korektę. Należy pamiętać, że jeśli wcześniej został złożony PIT, albo zeznanie podatkowe zostało automatycznie zaakceptowane w usłudze Twój e-PIT, to kolejna deklaracja jest korektą.
 
PIT-OP do 1 czerwca
Poprzez oświadczenie PIT-OP podatnik może przekazać 1% swojego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego, łącznie ze wskazaniem celu szczegółowego. Może to zrobić poprzez usługę Twój e-PIT, aplikację e-Deklaracje lub papierowo składając oświadczenie do specjalnych urn zlokalizowanych we wszystkich urzędach skarbowych w Polsce.
W tym roku złożenie zeznania lub oświadczenia PIT-OP po 30 kwietnia, nie później jednak niż do 1 czerwca oraz 30 czerwca 2020r. w przypadku korekty zeznania, umożliwi przekazanie 1% na rzecz wybranej OPP.
 
Deklaracje papierowe 
Deklaracja złożona przez podatnika w formie papierowej będzie obsłużona przez urząd skarbowy i będzie wywoływała skutek prawny jako ważniejsze rozliczenie podatkowe niż to zaakceptowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT, ponieważ będzie zawierała informacje posiadane przez rozliczającego się. Istotne jest, że deklaracje PIT-37 i PIT-38 złożone po 30 kwietnia stanowią korekty tych zeznań zaakceptowanych automatycznie w usłudze Twój e-PIT. Błędnie wskazany cel złożenia deklaracji będzie weryfikowany przez urząd skarbowy i w razie potrzeby wyjaśniany z podatnikiem.
 
Tymczasowy profil zaufany
Ułatwieniem w logowaniu do usługi Twój e-PIT jest wprowadzony tymczasowy profil zaufany.
Jest to rozwiązanie uruchomione przez Ministerstwo Cyfryzacji, ważne 3 miesiące. Różni się od standardowego PZ (profilu zaufanego) tym, że można go założyć bez konta w odpowiednim banku. Nie ma też konieczności potwierdzania profilu zaufanego w wyznaczonych punktach.
 
Mikrorachunek podatkowy
Ministerstwo Finansów przypomina, że od 1 stycznia 2020 r. PIT (podobnie jak CIT i VAT) płacimy do urzędu skarbowego wyłącznie na swój indywidualny rachunek podatkowego (mikrorachunek podatkowy). Swój numer mikrorachunku można sprawdzić w generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl. Wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP.
Podatnicy korzystający z usługi Twój e-PIT, którym z zeznania wyjdzie kwota do zapłaty, będą mieli automatycznie dodany właściwy mikrorachunek. Mogą wpłacić podatek online bezpośrednio w usłudze.
 
 
Chętnie odpowiemy na każde pytanie związane z artykułem lub obsługa kadrowo-płacową - napisz do nas: bpo@impel.pl
 
 
opracowała: Joanna Stawiska, partner biznesowy HR
 
źródło: Ministerstwo Finansów