Biznes
a koronawirus
sprawdź najnowsze zmiany przepisów

Biznes a koronawirus

Zobacz pozostałe wpisy

Wakacje od ZUS – komu będą przysługiwały?

06-04-2020

Przedstawiamy szczegóły wybranych rozwiązań z podpisanej ustawy w ramach pakietu rozwiązań tarczy antykryzysowej.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS przez okres 3 miesięcy będzie przysługiwało mikrofirmom oraz osobom samozatrudnionym.

Zaproponowane rozwiązania są świadczeniem powszechnym, co oznacza, że mikrofirmy i samozatrudnieni nie muszą spełniać dodatkowych warunków, jak mniejsze obroty, czy mniejsza ilość zamówień,  aby móc skorzystać z tych propozycji. Wynika to z tego, że najmniejsze firmy są bardzo czułe na zmiany, a sytuacja związana z koronawirusem naraziła te firmy na upadłość, czy zawieszenie prowadzenia działalności.

Pakiet zakłada, że Państwo przejmie na okres 3 miesięcy konieczność opłacania składek ZUS mikrofirmom zatrudniającym do 9 pracowników (chodzi o wszystkie osoby zatrudnione),  jeżeli zgłoszeni byli jako płatnicy składek przed 29 lutego 2020r. oraz samozatrudnionym, jeżeli prowadzili działalność przed 1 lutego 2020r. i przychód  z tej działalności uzyskany w lutym 2020 nie był większy niż 3-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. tj, kwoty 15 681 zł.

Zwolnienie dotyczyć będzie składek na: obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Aby skorzystać ze zwolnienia należy złożyć wniosek zgodnie z ustalonym wzorem do ZUS o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.

Ostateczny termin złożenia wniosku to zgodnie z ustawą to 30.06.2020r.

Wniosek należy złożyć w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS.

 
Chcesz zadać pytanie lub skontaktować się z naszym ekspertem - napisz do nas:

 

opracowała: Jolanta Durasiewicz, dyrektor CUP ds. procesów wyspecjalizowanych

źródło tekstu: Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw[1])