Biznes
a koronawirus
sprawdź najnowsze zmiany przepisów

Biznes a koronawirus

Zobacz pozostałe wpisy

Większe dofinansowanie do wynagrodzeń - pomoc dla przedsiębiorców wg Tarczy 4.0

30-06-2020

Na dofinansowanie do wysokości połowy wynagrodzenia pracowników mogą liczyć przedsiębiorcy. Jednak kwota ta nie może przekroczyć 40% przeciętnego wynagrodzenia z ubiegłego kwartału wg danych publikowanych przez GUS.

 
Kto może skorzystać z tej pomocy?
Dotyczy to tych podmiotów, które doświadczyły negatywnych skutków ekonomicznych pandemii  i jednocześnie nie obniżyły czasu pracy, ani nie wprowadziły przestoju ekonomicznego lub przestoju, o którym mowa w art. 81 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy.  
Wymagane jest złożenie stosownego wniosku do ZUS.
 
Kogo dofinansowanie nie dotyczy?
Ta forma pomocy nie obejmuje wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o pomoc przekroczyło 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału - wg danych ogłaszanych przez GUS.
 
Jakie zmiany wprowadza Tarcza 4.0?
Dwie kluczowe zmiany różniące Tarczę 3.0 i zapisy Tarczy 4.0 są korzystne dla przedsiębiorców. 
Pierwsza z nich daje przedsiębiorcom możliwość skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem lub obniżonym czasem pracy.
Druga dotyczy przesunięcia okresu obliczania spadku obrotów gospodarczych - po nowelizacji jest to dzień 1 stycznia 2020.
Inne zmiany to możliwość objęcia pracowników przestojem ekonomicznym albo obniżonym czasem pracy przez pracodawcę także bez ubiegania się o dofinansowanie oraz dopuszczenie zastosowania przestoju ekonomicznego lub obniżonego czasu pracy również przez oddziały zagranicznych przedsiębiorców.
 
 
Chętnie odpowiemy na każde pytanie związane z artykułem lub obsługą kadrowo-płacową - napisz do nas: bpo@impel.pl