Biznes
a koronawirus
sprawdź najnowsze zmiany przepisów

Biznes a koronawirus

Zobacz pozostałe wpisy

Wypłata zasiłku opiekuńczego przedłużona do 24 grudnia

07-12-2020

W związku z sytuacją epidemiologiczną Rada Ministrów – rozporządzeniem z dnia 27 listopada 2020 r. - podjęła decyzję o przedłużeniu do 24 grudnia br. wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Będzie on wypłacany przez ZUS na dotychczasowych zasadach.

 
Komu przysługuje zasiłek?
 
Zgodnie z Dziennikiem Ustaw (poz. 2109) do zasiłku mają prawo rodzice dzieci do lat 8, sprawujący osobistą opiekę nad dzieckiem. Zasiłek przysługuje w przypadku, kiedy z powodu COVID-19 zamknięto żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, szkołę lub inną placówkę, do której uczęszcza dziecko. 
 
O zasiłek ten można ubiegać się również w przypadku, kiedy otwarta placówka nie jest w stanie zapewnić opieki z powodu ograniczeń w funkcjonowaniu w okresie trwania pandemii, lub w jej wyniku niania lub dzienny opiekun nie może podjąć sprawowania opieki nad dzieckiem. 
 
 
Ważne!
 
Szkoły podstawowe (klasy: od pierwszej do trzeciej) zobowiązano do prowadzenia działalności opiekuńczej dla osób, które są zatrudnione w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz dla osób, które realizują zadania w sektorze publicznym polegające na zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu pandemii koronawirusa. 
 
Rodzice chcący skorzystać z opieki powinni złożyć do dyrektora szkoły wniosek o objęcie nią ich dziecka. W przypadku, kiedy rodzice wystąpili do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką i korzystają z takiej opieki, nie przysługuje im dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
 
 
Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi
 
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku:
  • do 16 lat posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności
  • do 18 lat posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  • do 24 lat posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 
 
Zasiłek będzie wypłacany w przypadku: zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, a także w przypadku, gdy takie placówki są otwarte lecz nie mają możliwości zapewnienia opieki; również w przypadku kiedy niania lub dzienny opiekun nie może jej sprawować z powodu pandemii. 
 
Rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych również mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Dotyczy to rodziców zwolnionych z wykonywania pracy w wyniku konieczności zapewnienia opieki nad pełnoletnią osobą niepełnosprawną z powodu zamknięcia w czasie pandemii placówki, do której taka osoba uczęszcza. Mowa tu o szkołach, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, ośrodkach wsparcia, warsztatach terapii zajęciowej, a także innych placówkach pobytu dziennego o podobnym charakterze. Zasiłek przysługuje również w okolicznościach, kiedy dana palcówka jest otwarta, lecz nie może zapewnić opieki swoim podopiecznym, np. ze względu na ograniczenia w liczbie miejsc. 
 
 
Warto pamiętać, że nie uległy zmianie dotychczasowe zasady przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Nie przysługuje on:
  • jeżeli drugi z rodziców dziecka jest w stanie zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego)
  • kiedy szkoła zapewni dziecku opiekę, a rodzic z niej skorzysta.
 

Chętnie odpowiemy na każde pytanie związane a z artykułem lub obsługą kadrowo-płacową - napisz do nas: bpo@impel.pl

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o obsłudze kadrowo-płacowej - poznaj jej zakres

 

autorka publikacji: Aleksandra Hołoszkiewicz, menedżer zespołu kadr i płac