Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Centrum Usług Wspólnych, czyli wewnętrzny zewnętrzny

28-04-2016

Centrum Usług Wspólnych to niezależna jednostka organizacyjna, która prowadzi działalność gospodarczą na rzecz innych powiązanych kapitałowo podmiotów. Co ważne, CUW posiada własne wydzielone zasoby i ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość dostarczanych usług, jak również za koszty swojej działalności. W praktyce tego typu centra powstają jako odpowiedź na problemy wynikające z braku standaryzacji i ujednolicenia procesów wspierających dla spółek ze wspólnym kapitałem.

Korporacje przychylne Centrum Usług Wspólnych
Z badań “Shared Service Center (SSC) – Enabling your business for success” przeprowadzonych przez Ernst & Young wynika, że ponad 80% multinarodowych korporacji stworzyło własne centra usług wspólnych. Polskie firmy również coraz chętniej sięgają po to rozwiązanie. Jak zauważa Zastępca Dyrektora BPO w Impel Business Solutions – Justyna Szulecka – nawet polskie samorządy coraz przychylniejszym okiem spoglądają na CUWy (weszła już w życie nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, która ma ułatwić współpracę jednostek samorządowych również w zakresie centrów usług wspólnych).

Główne cele Centrum Usług Wspólnych
CUW jest rozwiązaniem, którego celem jest nie tylko zmniejszenie kosztów dzięki wyeliminowaniu marnotrawstwa wynikających z nieproduktywnego powtarzania tych samych działań w różnych jednostkach tego samego holdingu. Również ma na celu stworzenie jednolitych standardów oraz poprawę jakości obsługi głównego biznesu w ramach procesów wspomagających. To oczywiste, że dzięki konsolidacji tego samego rodzaju procesów w jednym podmiocie łatwiejsza i skuteczniejsza jest kontrola i nadzór nad danym obszarem oraz wymiana wiedzy i dobrych praktyk między pracownikami- podkreśla ekspert Impel Business Solutions.

Kogo obejmuje Centrum Usług Wspólnych?
Centra Usług Wspólnych to koncepcja biznesowa przeznaczona przede wszystkim dla tych grup spółek powiązanych, które chcą optymalizować obszar nie stanowiący core business na rzecz szybszego i bardziej zrównoważonego rozwoju głównego biznesu.

Korzyści, jakie niesie za sobą wprowadzenie Centrum Usług Wspólnych
Doskonałą ilustracją korzyści wynikających ze stworzenia CUW może być przykład holding, który w szybkim tempie rozrastał się dzięki akwizycjom. W krótkim czasie grupa spółek powiązanych powiększyła się do liczby kilkunastu podmiotów, z których każdy prowadził samodzielny dział HR. Taka sytuacja wiązała się z tym, że każdy z podmiotów posiadał własne regulacje wewnętrzne (w tym regulaminy pracy i wynagradzania oraz premiowania), różne standardy i procedury kontrolne, odmienne struktury składników płacowych oraz prowadził obsługę kadrowo-płacową na różnych systemach informatycznych.

Centrum Usług Wspólnych, czyli nie taki diabeł strasznych jak go malują
CUW staje się rozwiązaniem pozwalającym nie tylko zmniejszyć koszty. Model ten daje również możliwość zwiększenia kontroli nad obszarem personalnym organom zarządzającym holdingu, w tym tworzenia jednolitej polityki personalnej dla całej grupy – dodaje ekspert. Stworzenie CUW może stać się również impulsem dla wdrożenia wspólnego zintegrowanego systemu informatycznego umożliwiającego szybsze i wygodniejsze raportowanie. Przede wszystkim należy jednak pamiętać, że każde Centrum Usług Wspólnych działa w oparciu o umowę o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (z ang. service-level agreements – SLA), która zawierana jest między CUW, a spółką będącą dla niego Klientem wewnętrznym. Justyna Szulecka zaznacza, że Umowa precyzyjnie określa rodzaj, zakres, koszt i co najważniejsze, jakość świadczonych usług.