Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Centrum Usług Wspólnych, czyli wewnętrzny zewnętrzny

28-04-2016
Centrum Usług Wspólnych to niezależna jednostka organizacyjna, która prowadzi działalność gospodarczą na rzecz innych powiązanych kapitałowo podmiotów. Co ważne, CUW posiada własne wydzielone zasoby i ponosi [...]