Doradztwo Podatkowe Skutecznie zarządzamy ryzykiem podatkowym klientów na bieżąco wskazując optymalne rozwiązania procesowe oraz długoterminowo kształtując ich politykę podatkową

Ceny transferowe

Ceny transferowe są jednym z kluczowych obszarów ryzyka podatkowego, ale również planowania podatkowego w przedsiębiorstwach. Zespół Impel Business Solutions może pomóc Państwu w zarządzaniu zagadnieniem cen transferowych, z uwzględnieniem założeń biznesowych Klienta  oraz bazując na ocenie racjonalności zakupów między podmiotami, pomiędzy którymi występują powiązania kapitałowe, rodzinne i osobowe.

Usługi obejmują w szczególności:

  • określenie transakcji objętych rygorami cen transferowych,
  • opracowanie dokumentacji cen transferowych,
  • weryfikację posiadanej dokumentacji Klienta,
  • opracowanie analiz danych porównawczych (benchmarking),
  • opracowanie i wdrożenie zasad rozliczania cen transferowych dla transakcji między podmiotami powiązanymi,
  • opracowanie i wdrożenie polityki cen transferowych,
  • szkolenia i warsztaty w zakresie cen transferowych,
  • ocena skutków korekt cen na gruncie podatkowym,
  • proces przygotowania do zmian w tym zakresie.