Zarządzanie dokumentami Prowadzimy pełen proces obsługi: od archiwizacji, przechowywania, digitalizacji po brakowanie i niszczenie dokumentów.

Certyfikaty

W celu doskonalenia procesów w Impel Business Solutions w części dawnego Adkata S.A. został wdrożony zintegrowany system zarządzania i bezpieczeństwa informacji:
  • Od grudnia 2012 roku spółka Impel Business Solutions (jako dawna Ad Akta S.A.) wdrożyła System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2008. W grudniu 2015 przechodziła proces ponownej certyfikacji , który zakończył się wynikiem pozytywnym i w styczniu 2016 roku otrzymała certyfikat ważny do dnia 15.09.2018r.
  • Od grudnia 2012 roku spólka Impel Business Solutions (jako dawna Ad Akta S.A.) wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001:2013. W grudniu 2015 przechodziła proces ponownej certyfikacji , który zakończył się wynikiem pozytywnym i w styczniu 2016 roku otrzymała certyfikat ważny do dnia 19.01.2019r.
  • W grudniu 2015 roku spólka Impel Business Solutions (jako dawna Ad Akta S.A.) wraz z certyfikacją na zgodność z ISO 9001:2008, przeszła pozytywną certyfikację na zgodność z AQAP 2110:2009. Certyfikat jest ważny do dnia 19.01.2019r.
  • Ad Akta - Zintegrowana Polityka Jakości i Ochrony Środowiska czytaj
  • Ad Akta - Polityka Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji czytaj

Nasze certyfikaty:

IBS ISO 9001_2008 IBS ISO_IEC 27001 IBS AQAP 2110-2009