Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Co oznacza pojęcie „unicestwienie udziałów

16-02-2016

Minister Finansów wydał interpretację ogólną w której określił sposób określania wysokości kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbywania udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, nabytych lub objętych w wyniku podziału spółki oraz określania wysokości kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbywania udziałów (akcji) spółki dzielonej po dokonanym podziale takiej spółki.

W przypadku podziału spółki konieczne jest ustalenie stosunku „unicestwianych udziałów lub akcji” do udziałów lub akcji obejmowanych w spółkach przejmujących lub nowo zawiązanych. Ustalenie tej proporcji ma znaczenie przy ustalaniu wysokości kosztów uzyskania przychodu w przypadku kiedy udziały czy akcje spółki ulegają umorzeniu, likwidacji lub wygasają z mocy prawa. Nie występuje wtedy odpłatne zbycie udziałów czy akcji. Zgodnie z ustawą o CIT oraz ustawą o PIT do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki na nabycie lub objęcie udziałów/akcji w momencie ich odpłatnego zbycia.

W przypadku kiedy takie odpłatne zbycie nie występuje podmiot ustala wysokość wydatków na nabycie lub objęcie udziałów/akcji „w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego wspólnika wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem”. Zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów z dnia 22.01.2016 r. o sygn. DD5.8201.15.2015.KSM ”pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki podzielonej przez wydzielenie”.


Źródło: Vademecum Doradcy Podatkowego
Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 22 stycznia 2016 r. o sygnaturze DD5.8201.15.2015.KSM.