Czytelnia Artykuły naszych ekspertów

Czytelnia

Zobacz pozostałe wpisy

Praca w godzinach nadliczbowych

03-08-2018

Pracą w godzinach nadliczbowych jest wykonywanie czynności zawodowych ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także wykonywanie jej ponad przedłużony, dobowy wymiar czasu pracy. Dobowy wymiar czasu pracy wynika z obowiązującego danego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Rozliczając pracę w godzinach nadliczbowych należy znać zawarte w umowie regulacje formalne dotyczące konkretnego pracownika m.in. warunki określające termin płatności wspomnianych godzin nadliczbowych.

Pracę w godzinach nadliczbowych można podzielić na:

- pracę w nadgodzinach dobowych

- pracę wynikającą z przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy jej czasu – są to tzw. nadgodziny średniotygodniowe.


Przykład: różnica między nadgodzinami dobowymi i średniotygodniowymi:
pracownik jest zatrudniony w systemie podstawowym – pracuje codziennie po 8 godzin od poniedziałku do piątku. Jednego dnia w tygodniu wykonywał pracę przez 10 godzin, ponieważ polecono mu usunięcie awarii systemu komputerowego w zakładzie pracy. W tym dniu przekroczył swoją normę dobową czasu pracy o 2 godziny – czyli powstały 2 nadgodziny dobowe.
Natomiast, gdyby ten pracownik został wezwany do pracy w wolną dla niego sobotę na 2 godziny, ośmiogodzinna norma dobowa nie zostałaby naruszona – tym samym nie powstałyby nadgodziny dobowe.
Jeśli jednak te powstałe 2 godziny nie zostałyby zrekompensowane do końca okresu rozliczeniowego dniem wolnym, stanowiłyby naruszenie przeciętnie czterdziestogodzinnej normy tygodniowej – czyli powstałyby wówczas 2 nadgodziny dobowe średniotygodniowe (które stwierdza się zawsze na koniec okresu rozliczeniowego).


Przykład: nadgodziny dobowe i średniotygodniowe w jednym dniu:
pracownik został wezwany do pracy w dniu wolnym wynikającym z zasady pięciodniowego tygodnia pracy (np. w wolną sobotę) i wykonywał pracę w wymiarze 10 godzin. Praca taka, w wymiarze pierwszych 8 godzin, stanowić będzie pracę w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy (rekompensowanej wynagrodzeniem powiększonym o 100% + dodatek). W wymiarze kolejnych 2 godzin będzie to natomiast praca nadliczbowa wynikająca z przekroczenia dobowej normy czasu pracy (rekompensowana wynagrodzeniem powiększonym o 50% + dodatek).

Przy planowaniu i przeliczaniu czasu pracy należy uwzględnić wielozakresowy aspekt zagadnień całego procesu. Niezwykle istotne jest indywidualne traktowanie każdego z pracowników. Trzeba zawsze mieć na uwadze, iż planowanie oraz przeliczanie ich czasu pracy uzależnione jest od wymiaru etatu, normy i innych czynników.

 

Chcesz zadać nam pytanie lub dowiedzieć się więcej - napisz do nas: bpo@impel.pl