Twoje korzyści Skorzystaj z naszego doświadczenia

Współpraca z IBS

 

 
 • Ogólnopolska, doświadczona firma o dużej wiarygodności finansowej.
 • Stabilna organizacja gwarantująca stabilność realizacji usług.
 • Stały dostęp do wykwalifikowanego grona ekspertów i specjalistów.
 • Monitorowanie jakości usług.
     
 
 • Rozwiązania ograniczające ryzyko po stronie Klienta.
 • Doradztwo uszyte dla Klienta.
 • Dbałość o biznes i wynik finansowy Klienta.
 • Doświadczenie w poszukiwaniu oszczędności i optymalizacji.
     
 
 • Doświadczenie w restrukturyzacji, przejmowaniu grup pracowniczych, grup kapitałowych.
 • Kompleksowość/szeroki wachlarz usług.
 • Sieciowość.
 • Elastyczność pracy na różnych systemach (dotychczasowym Klienta lub wdrożonym stosowanym przez IBS).
 • Silne merytorycznie zespoły operacyjne.


Korzyści ze współpracy z nami:

 

 • Szybki dostęp do informacji kadrowo-płacowej przez TeleIBS.
 • Możliwość uzyskania dokładnego wyjaśnienia wątpliwości związanych z wysokością wypłaty czy wymiarem urlopu.
 • Uproszczony sposób zamawiania potrzebnych zaświadczeń.
 • Dostęp do portalu pracowniczego z dowolnego miejsca w dowolnym czasie.
     

 

 • Zlikwidowanie części obowiązków informacyjnych względem pracownika.
 • Ograniczenie czynności związanej z dystrybucją pasków płacowych.
 • Ułatwienie zarządzania zastępstwami.
 • System alertów monitorujący nadchodzące i  zaległe czynności do wykonania.
     
 
 • Przeniesienie znacznej części odpowiedzialności na firmę realizującą obsługę kadrowo – płacową.
 • Wprowadzenie mechanizmów gwarantujących realizację wymaganych prawem czynności (czynność a nie bierność).
 • Możliwość przeprowadzenia symulacji kosztów pracowniczych w kolejnym miesiącu na etapie sporządzania grafiku czasu pracy.
 • Modułowa struktura usługi pozwala na wykorzystanie najatrakcyjniejszych spośród proponowanych rozwiązań.
 • Prawidłowość prowadzenia ksiąg handlowych gwarantowana jest przez profesjonalny podmiot.
 • Odpowiedzialność cywilna wykonawcy zabezpieczona wysoką polisą ubezpieczeniową (10 000 000 PLN).
 • Dostęp do ekspertów znających sprawy spółek w przypadku kontroli lub innych ważnych okoliczności.
 • Obligatoryjne prowadzenie audytów i kontroli tylko w siedzibie usługodawcy.
 • Likwidacja problemu rotacji personelu, zastępstw chorobowych i urlopowych.
 • Likwidacja dodatkowych kosztów stanowisk pracy.