Doradztwo procesowe Jesteśmy bezpośrednim partnerem producentów oprogramowania klas ERP. Podsiadamy kompetencje oraz dedykowane zespoły planistyczno-wdrożeniowe w obszarze budowy Centrów Usług Wspólnych (CUW)

Konsulting HR

W ramach doradztwa personalnego oferujemy usługi wspierające zarządzanie miękkim HR u Klienta. To grupa projektów mających na celu wybór najlepszych kandydatów z rynku pracy, zmniejszenie rotacji, budowanie narzędzi związanych z oceną pracowników, zwiększaniem motywacji i lojalności kadry.

W ramach doradztwa proponujemy następujące usługi:

 • Planowanie i rozwój ścieżek kariery – wspieramy firmy w dokładnym projektowaniu ścieżek rozwoju pracowników. Skutkiem naszych działań jest przygotowanie indywidualnej droga kariery pracownika z uwzględnieniem jego indywidualnych możliwości oraz potrzeb organizacji, w której pracuje.
 • Proces Zarządzania Talentami – jako firma doradcza potrafimy spośród pracowników wyłonić najlepszych, którzy stanowią najcenniejszy kapitał ludzki przedsiębiorstwa i opracować dla nich osobisty program rozwoju.
 • Systemy ocen pracowniczych – pomagamy dobrać i wdrożyć odpowiedni dla naszego klienta system ocen pracowniczych.
 • Systemy motywacji pozafinansowej – pomagamy we wdrożeniu systemów motywacyjnych opartych na dodatkowych pozapłacowych systemach motywacyjnych w taki sposób, by skutecznie podwyższyć efektywność pracowników.
 • Opracowanie strategii szkoleń – usługa oparta jest na szczegółowej analizie potrzeb szkoleniowych Państwa firmy, zaprojektowaniu i doborze wykonawców szkoleń. Jako firma zewnętrzna budujemy mapę potrzeb szkoleniowych zgodnych z konkretnymi potrzebami przedsiębiorstwa, a następnie dobieramy wykonawców oraz zajmujemy się organizacją poszczególnych szkoleń. Cały proces poddajemy kontroli tak, by przedstawić wnioski dalszego rozwoju tego obszaru zarządowi firmy.
 • Outplacement – w ramach wsparcia Państwa firmy w sytuacji konieczności podjęcia decyzji rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem lub grupą osób proponujemy usługi takie jak outplacement indywidualny oraz dla grup.
  Program tzw. zwolnień monitorowanych składa się z takich elementów jak
  • dokonywanie szeregu ekspertyz rynku w danym obszarze lokalizacyjnym i branżowym
  • organizowanie warsztatów i szkoleń oraz udzielanie wsparcia psychologicznego
  • tworzenie indywidualnych ścieżek kariery pod kątem predyspozycji zawodowych