Kadry i płace Prowadzimy pełen proces: od chwili rekrutacji pracownika, wprowadzenia danych do systemu poprzez ustalenie uprawnień, kalkulację płac, obliczanie podatków i składek, aż po wypłatę należności.

Doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy jest dziedziną prawa, w której pracodawca jest znacznie gorzej chroniony, niż jego pracownik. Aby uniknąć ewentualnych roszczeń ze strony pracowników, a niekiedy również sankcji publicznoprawnych należy przestrzegać rygorystycznych przepisów i procedur. Pomagamy kształtować właściwe relacje z pracownikami, doradzamy, przygotowujemy projekty dokumentów, opinie i analizy, informujemy o zmianach w prawie.

Przejmujemy procesy:

  • przygotowywania i opiniowania umów o pracę oraz umów związanych z zatrudnieniem pracownika (o zakazie konkurencji, odpowiedzialności materialnej), wsparcia w kontaktach z ZUS, PIP i US
  • tworzenie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz innych aktów prawa wewnętrznego w zakresie HR; doradztwa w zakresie zgodności aktów prawa wewnętrznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  • rozliczania czasu pracy
  • obsługi przejęcia zakładu pracy lub jego części przez nowego pracodawcę w trybie art. 23 1 k.p.,
  • doradztwa w zakresie nawiązywania, rozwiązywania i zmiany stosunków pracy, w tym wsparcie w działaniach związanych z redukcją zatrudnienia (porozumienia, wypowiedzenia, odprawy i odszkodowania),
  • wsparcia w procesie zatrudniania cudzoziemców,
  • doradztwo w zakresie zatrudniania pracowników niepełnosprawnych,
  • wsparcie w zakresie przeprowadzenia procesu zwolnień grupowych,
  • audyt w obszarze kadr i płac – mający na celu weryfikację prawidłowości realizacji zadań obszarze kadr i płac przez służby wewnętrzne Klienta