Doradztwo Podatkowe Skutecznie zarządzamy ryzykiem podatkowym klientów na bieżąco wskazując optymalne rozwiązania procesowe oraz długoterminowo kształtując ich politykę podatkową

Due diligence

Pomagamy Klientom instytucjonalnym w skomplikowanych procesach kupowania, restrukturyzacji i zbywania przedsiębiorstw oraz wspieramy dodatkowymi analizami na temat sytuacji prawno-podatkowej. Bogate doświadczenie IBS w przekształceniach przedsiębiorstw gwarantuje stabilne przeprowadzenie procesu zmian. Zadbamy, aby działalność przyszłego pomiotu opierała się na zrównoważonej polityce prawnej, kadrowej i podatkowej.

Posiadamy duże doświadczenie w doradztwie związanym z procesami nabywania i zbywania przedsiębiorstw. Zespół uczestniczył w kilkudziesięciu procesach kupowania i sprzedaży podmiotów różnych form prawno-organizacyjnych.

Oferujemy:

  • badanie due diligence (w obszarach finansowym, prawno-podatkowym, kadrowym) podmiotu będącego przedmiotem nabycia/zbycia,
  • doradztwo w zakresie optymalnej formy nabycia/zbycia przedsiębiorstwa,
  • wsparcie w procesie nabywania/zbywania przedsiębiorstwa (bieżące doradztwo podatkowe i ekonomiczne w procesie nabycia).