Grupy kapitałowe
Profil klienta
Impel Business Solutions - Eksperci do Usług

Grupy kapitałowe

PROPONOWANY ZAKRES WSPÓŁRACY

Impel Business Solutions posiada wyspecjalizowany zespół, który zapewni:

 • obsługę finansowo-księgową:
  • bieżące fakturowanie i sprawozdawczość 
  • standaryzacja rachunkowości 
  • raportowanie – raporty centralne i indywidualne
  • sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • obsługa audytów biegłego rewidenta
 • obsługę procesów kadrowo-płacowych:
  • outsourcing kadrowo-płacowy lub HR in house
  • e-kartoteka
  • doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • doradztwo podatkowe:
  • zarządzanie ryzykiem podatkowym 
  • dokumentacja cen transferowych
  • doradztwo w zakresie danych źródłowych niezbędnych do przygotowania JPK
 • doradztwo procesowe:
  • budowa/restrukturyzacja CUW
  • doradztwo w procesach HR
  • obsługa zagranicznych procesów
  • doradztwo finansowo-księgowe  i audyty
 • archiwizację, przechowywanie, niszczenie i digitalizację dokumentów oraz elektroniczny obieg dokumentów i informacji

CASE STUDY

ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA dzięki szybszemu procesowi decyzyjnemu – sprawny dostęp do informacji zarządczej i centralizacja struktur HR

KLIENT:

przedsiębiorstwo przemysłu elektromaszynowego notowane na GPW

Trudności, jakie miał Klient:

 • ujednolicenie różnorodnych struktur HR
 • zestandaryzowanie funkcji HR
 • usprawnienie obiegu informacji 
 • określenie korzyści biznesowych
 • uzyskanie oszczędności

Wdrożone rozwiązania IMPEL BUSINESS SOLUTIONS:

 • analiza aktualnych procesów 
 • przedstawienie scenariuszy funkcjonalnych
 • opracowanie nowego modelu operacyjnego 
 • centralizacja struktur HR
 • zachowanie gwarancja

EFEKT wypracowane przez Impel Business Solutions:

 • centralizacja i synergia procesów
 • szybsze dotarcie do informacji zarządczej
 • ujednolicenie polityki personalnej 
 • zabezpieczenie informacji wrażliwych