Kadry i płace Prowadzimy pełen proces: od chwili rekrutacji pracownika, wprowadzenia danych do systemu poprzez ustalenie uprawnień, kalkulację płac, obliczanie podatków i składek, aż po wypłatę należności.

HR In-house

HR In-house - Outsourcing w siedzibie Klienta

To rozwiązanie dla tych, którzy chcą mieć wsparcie solidnego partnera na miejscu w firmie, a jednocześnie ograniczyć ryzyko związane z przygotowaniem kompletnej i rzetelnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Jesteśmy zawsze do dyspozycji, analizując i przygotowując na bieżąco niezbędne dokumenty osobowe pracowników Twojej firmy.

Dzięki usłudze HR In-house zapewniamy bezpośrednie wsparcie zespołu HR Twojej firmy. Rozumiemy, że nie zawsze możliwe jest wydzielenie wszystkich procesów kadrowych na zewnątrz - na życzenie prowadzimy  administrację kadrową w siedzibie Twojej firmy. Wybierając Impel Business Solutions możesz mieć pewność, że obsługa kadrowa jest świadczona  przez wyspecjalizowanego dostawcę, zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

Zakres usługi:

Nie chcesz wyprowadzać procesów kadrowych poza siedzibę firmy? Zależy Ci na profesjonalnym wsparciu własnego zespołu HR? Doświadczony i wykwalifikowany specjalista z IBS może pracować dla Ciebie i u Ciebie. Korzystając z usługi HR In-house zapewnisz ciągłość procesów kadrowych w swojej firmie.

Skorzystasz z doświadczenia specjalisty IBS w kontaktach z urzędami, przekażesz pełną odpowiedzialność za dokumentację na nasze barki nie ponosząc ryzyka. Oszczędzisz też czas i pieniądze związane z procesem rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. kadr w Twojej firmie. Zapewnimy Ci oddelegowanego i  wykwalifikowanego pracownika, który kontakt z centralą firmy będzie utrzymywać również w języku angielskim.

Specjalista IBS pracujący w Twojej firmie może być odpowiedzialny za realizację zadań związanych z procesami kadrowymi w różnym zakresie – sam decydujesz, czego potrzebujesz. Specjaliści IBS oddelegowani do pracy w firmach naszych Klientów najczęściej odpowiadają za:

 • dostarczanie i aktualizację pakietu dokumentów dla nowozatrudnionych  i obecnych pracowników
 • przygotowanie umów o pracę i umów zlecenia, wypowiedzeń i porozumień dotyczących rozwiązań stosunku pracy w oparciu o przedstawione wzory dokumentów
 • kontakty z ZUS i urzędem skarbowym
 • kompletowanie danych do zakończenia stosunku pracy
 • weryfikację dokumentów do ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego na dzień rozpoczęcia prac
 • koordynowanie badań kontrolnych
 • zarządzanie dokumentami od pracowników: zwolnienia lekarskie, zmiany adresów, wniosków o zgłoszenie członków rodziny, itp.,
 • przekazywanie pracownikom dokumentów potwierdzających ubezpieczenia RMUA, ZUA, ZCNA oraz pasków płacowych. 

Competence Service – kompetencje na wyciągnięcie ręki

Usługa Competence Service to nowoczesne narzędzie biznesowe, które pozwala tymczasowo powiększyć zespół kluczowej kadry o dodatkowych, wykwalifikowanych specjalistów dziedzinowych bez potrzeby zatrudniania ich na stałe.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży informatycznej, księgowej oraz hr tworzymy profesjonalne zespoły dopasowane ściśle do profilu Państwa firmy i charakteru działalności.

Dedykujemy dyspozycyjność projektową:

 • najwyższej kadry zarządzającej
 • managerów wyższego i średniego szczebla
 • specjalistów

Nasi kandydaci wybierani są spośród wyselekcjonowanej grupy mobilnych specjalistów, posiadających niezbędne referencje i doświadczenie pozwalające na szybkie realizowanie powierzonych projektów. Zwiększenie efektywności pracy i działania jest wynikiem stwarzanych przez nas warunków do realizacji ambicji zawodowych poprzez uczestnictwo w ciekawych i różnorodnych projektach.

Projekty realizujemy biorąc pod uwagę kulturę i organizację Państwa przedsiębiorstwa, oczekiwania dotyczące pożądanych osób i kompetencji oraz aktualną sytuację rynkową. Nasza znajomość rynku i zrozumienie specyfiki poszczególnych branż daje gwarancję idealnie dobranych ekspertów do konkretnych podmiotów.

Oferujemy:

 • wysokiej klasy specjalistów zatrudnionych na umowę o pracę w Grupie Impel
 • prowadzenie pełnej dokumentacji personalnej pracowników
 • dokonywanie wypłat wynagrodzeń dla pracowników
 • sporządzanie przelewów bankowych dla ZUS, US i innych
 • naliczanie i pobieranie składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • wydawanie stosownych zaświadczeń
 • rejestrację pracowników w ZUS
 • ewidencję zwolnień lekarskich
 • rozliczanie i ewidencję absencji