Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Ciekawe interpretacje

01-06-2015

Czy za powrót do pracy, uprawniający do nabycia uprawnień pracowniczych w postaci prawa do urlopu wypoczynkowego, należy uznać w każdym przypadku przerwę pomiędzy częściami urlopu wychowawczego, nawet jeśli pracownik faktycznie nie podejmie pracy, bez względu na okoliczności (zwolnienie lekarskie, opieka nad dzieckiem, wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego itp.)?


W dniu 17 kwietnia 2015 r. zwróciliśmy się do Państwowej Inspekcji Pracy oraz do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z zapytaniem w sprawie nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego za rok 2015 przez pracownika, który przed końcem urlopu wychowawczego ponownie zgłasza wniosek o udzielenie mu urlopu wychowawczego, lecz we wnioskach nie zachowuje ciągłości urlopu wychowawczego, a przerwa pomiędzy kolejną częścią urlopu następuje w weekend. Wątpliwość powstała na gruncie sytuacji faktycznej, w której pracownik, zachowując terminy wynikające z Kodeksu pracy, złożył wniosek o urlop wychowawczy na okres od dnia 3 czerwca 2014 r. do dnia 2 stycznia 2015 r., a następnie na okres od dnia 5 stycznia 2015 r. do dnia 2 stycznia 2017 r. W efekcie w związku z przerwą w korzystaniu z urlopu wychowawczego w dniach 3-4 stycznia 2015r., które to dni przypadały w dni wolne od pracy dla pracownika, pracodawca powziął wątpliwość, czy pracownik tym samym nabył prawo do urlopu wypoczynkowego za 2015 r. w pełnym wymiarze, ponieważ na podstawie przedstawionego stanu faktycznego można uznać, że pracownik powrócił do pracy po urlopie wychowawczym i tym samym nabył prawo do urlopu wychowawczego za 2015 r. w pełnym wymiarze. Pytanie brzmiało:

„Czy zatem za powrót do pracy, uprawniający do nabycia uprawnień pracowniczych w postaci prawa do urlopu wypoczynkowego, należy uznać w każdym przypadku przerwę pomiędzy częściami urlopu wychowawczego, nawet jeśli pracownik faktycznie nie podejmie pracy, bez względu na okoliczności (zwolnienie lekarskie, opieka nad dzieckiem, wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego itp.)?”

Zarówno zdaniem PIP jak i MPiPS w przedstawionym stanie faktycznym pracownik nabył prawo do urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze, bez względu na to, że przerwa między częściami urlopu wychowawczego przypadała na dni wolne od pracy - okoliczność ta nie wpływa na nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego. W załączeniu stanowisko PIP oraz MPiPS.

Czytaj dalej w materiale źródłowym.