Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Czy można wypłacić świadczenia ze stosunku pracy po zmarłym na podstawie testamentu?

20-12-2016
Testament nie jest dokumentem uprawniającym pracodawcę do wypłaty świadczeń ze stosunku pracy po zmarłym pracowniku. Nie jest to dokument poświadczający dziedziczenie – takim dokumentem jest natomiast postanowienie [...]