Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Czy pracodawca musi dokonywać potrąceń z wynagrodzenia pracownika na podstawie wyroku sądu karnego?

11-10-2016
Pracodawca otrzymał z sądu odpis wyroku oraz pismo z wezwaniem do dokonywania pracownikowi potrąceń z wynagrodzenia za pracę w wysokości 10% wynagrodzenia tytułem kary ograniczenia wolności. Czy pracodawca zobowiązany [...]